Aktualności
2010-06-08
"PolSCA Meetings" 2010: silny akcent PCSS
PolSCA Meetings
"ICT na rzecz otwartego dostępu do informacji naukowej" pod takim hasłem odbyło się 28 maja w brukselskiej siedzibie Biura Promocji Nauki PAN spotkanie z ekspertami Komisji Europejskiej. W wydarzeniu, będącym częścią projektu „PolSCA Meetings”, wezięli udział także przedstawiciele polskich zespołów badawczych, w tym Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
Wydarzenie było kolejnym z cyklu organizowanych przez Biuro Promocji Nauki PAN spotkaniem tematycznym „PolSCA Meetings” z odpowiednimi ekspertami – głównie Komisji Europejskiej. Celem tych spotkań jest przede wszystkim wsparcie przygotowań projektów z udziałem polskich zespołów badawczych do 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Na „PolSCA Meetings” zapraszani są eksperci właściwi dla danej tematyki – głównie pracownicy Komisji Europejskiej, a także wybitni uczeni i praktycy z kraju, zainteresowani udziałem w 7. PR. Do udziału zapraszani są również zagraniczni, aktualni lub potencjalni partnerzy polskich zespołów. Swój udział w tegorocznych spotkaniach zaznaczyło również PCSS. Dr inż. Cezary Mazurek reprezentujący Dział Usług Sieciowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przedstawił doświadczenia w zakresie realizacji projektów europejskich w wystąpieniu pt. „Treści naukowe i usługi szerokopasmowe w krajowej sieci PIONIER”.

Spotkania i zaprezentowane osianięcia poznańskiej instytucji stwarzają szansę na rozpoczęcie nowych projektów z zakresu rozwoju europejskiej infrastruktury informatycznej. Na przestrzeni ostatnich lat PCSS i sieć PIONIER w istotny sposób przyczyniły się do tego rozwoju. Znalazło to odzwierciedlenie w znaczącym udziale zespołów badawczych PCSS w projektach europejskich z zakresu eInfrastruktury takich, jak: GEANT3, DORII, EUFORIA, FEDERICA, prace w ramach 7 Programu Ramowego.

Spotkanie w biurze POLSCA pozwolilo zidentyfikować i wstępnie zdefiniować kolejny interesujący obszar rozwoju europejskiej infrastruktury, w którym PCSS może wykorzystać doświadczenie z realizowanych już projektów w obszarze telemedycyny oraz bibliotek cyfrowych.

Pliki do pobrania: