Aktualności
2009-04-04
PLATON I - realizacja rozpoczęta
PLATON
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło do realizacji projekt PLATON I. Projekt realizowany będzie przez wszystkie 22 jednostki tworzące konsorcjum PIONIER.
2.04.2009r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało niezwykle ważną dla konsorcjum PIONIER listę rankingową wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach Działania 2.3 POIG. Na liście tej oprócz 15 innych projektów znalazł się bardzo wysoko oceniony (88/100 punktów) PLATON I. Projekt o wartości dofinansowania wynoszącej blisko 80 mln złotych zrealizowany zostanie do 25 lipca 2012r. Realizowały go będą wspólnie 22 jednostki z całej Polski tworzące konsorcjum PIONIER.

   W ramach "Platformy Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych" rozwinięta zostanie krajowa infrastruktura teleinformatyczna nauki. Wdrożonych zostanie 5 nowoczesnych usług teleinformatycznych dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce. Usługami tymi są: wideokonferencja, eduroam, usługa kampusowa, powszechna archiwizacja oraz naukowa interaktywna telewizja  HD.

Usługi realizowane w ramach projektu PLATON:
Usługa wideokonferecji: System wideokonferencyjny realizował będzie łączność audio-wizualną pomiędzy wszystkimi sieciami MAN (Metropolitan Area Network) i centrami Komputerów Dużej Mocy (KDM) tworzącymi Konsorcjum PIONIER.

Usługa Eduroam: W ramach projektu zbudowana zostanie infrastruktura oraz wdrożona będzie usługa Eduroam. Stanowi ona prosty i bezpieczny roaming dostepu do Internetu osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (pracowników i studentów instytucji naukowych i akademickich). Zakłada również stworzenie znaczącej liczby punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, tak by uzyskać masę krytyczną niezbędną do późniejszego, samoistnego rozwoju usługi.

Usługa kampusowa: Zakłada uworzenie elastycznego, skalowalnego systemu udostepniania na żądanie specyficznych i różnorodnych aplikacji, działających zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych środowisk akademickich i badawczych.

Usługa powszechnej archiwizacji: Zakłada udostępnienie w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych. Stanowić będzie wartość dodaną do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa ta będzie jednym z elementów zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki podłaczonej do sieci PIONIER. Skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych.

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD: Zakłąda opracowanie i uruchomienie zintegrowanej platformy usługowej, w której skład wejdą narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści. Utworzony zostanie również rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie „na żywo” oraz środowisko udostępniania usługi w trybie „Application on Demand”.


Rafał Sowiński

Powiązane jednostki:
Konsorcjum PIONIER
Powiązane projekty:
PLATON

Kalendarium
<< czerwiec 2021 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
  
  
  

Sieć PIONIER
mapa PIONIER