Aktualności
2015-06-12
TERENA 2015: Witamy w Porto!

15 czerwca, już po raz 31., rozpocznie się największa międzynarodowa konferencja sieci naukowo-akademickich w Europie. Gospodarzem tegorocznej TERENY (15-18.06.2015 r.) będzie portugalska Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), która zaprasza wszystkich do malowniczego Porto. Podczas trwającej cztery dni imprezy najnowsze osiągnięcia w zakresie swoich projektów badawczych zaprezentuje PCSS oraz Konsorcjum PIONIER.

 

TERENA Networking Conference (TNC) to największa i najbardziej prestiżowa konferencja środowiska sieci naukowo-akademickich na Starym Kontynencie. Każda jej edycja gromadzi setki uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Poprzez prelekcje wybitnych specjalistów, dyskusje i sesje, uczestnicy TERENY dokonują przeglądu najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

 

"CONNECTED COMMUNITIES" - to hasło towarzyszące tegorocznym spotkaniom w Porto. Organizatorem i gospodarzem TNC'2015 jest FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, portugalska sieć naukowo-badawcza.

 

Wydarzeniom konferencyjnym towarzyszyć będzie wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze dokonania w zakresie projektów badawczych Konsorcjum PIONIER.

 

Zaprezentowane zostaną projekty:

 

 • InfiniBand; projekt powstał przy współpracy PCSS oraz  A*CRC (A*STAR Computational Resource Centre) z operatorami telekomunikacyjnymi i sieciami naukowo-badawczymi. W jego ramach rozpoczęte zostały badania transkontynentalnego połączenia między Polską a Singapurem, wykorzystującego technologię InfiniBand. W celach badawczych zestawione zostało łącze 10GE o długości około 30.000 km, na którego końcach zainstalowano urządzenia Longbow E100 firmy Obsidian Strategics. Prace mają na celu weryfikację możliwości wykorzystania technologii InfiniBand do łączenia odległych systemów superkomputerowych oraz aplikacji jakie mogą w optymalny sposób działać w tym środowisku.

 

 • FELIX; Project łączy kilka ośrodków w Europie i Japonii, tworząc w ten sposób rozproszone środowisko testowe do wirtualizacji zasobów sieciowych i IT. Środowisko to zapewnia autoryzację i autentykację użytkowników, możliwość rezerwacji zasobów w dowolnym z ośrodków, swobodne zarządzanie i monitorowanie tych zasobów logicznych jak i powiązanej infrastruktury fizycznej. Środowisko FELIX jest testowane w kilku zastosowaniach, np.: migracji wirtualnej infrastruktury do nowych lokalizacji oraz optymalizacji rozproszonego środowiska do przetwarzania dużych ilości danych.

 

 

 • XIFI; Celem projektu jest połączyć rezultaty prac nad usługami Internetu Przyszłości prowadzonych w ramach innych projektów badawczo-rozwojowych. Podczas wystawy projekt zostanie zademonstrowany, a także przybliżone zostaną  możliwości podłączenia się do zasobów XIFI.

 

 

 • OPTIME; Podczas konferencji TNC'2015 zostaną zaprezentowane dokonania PCSS w zakresie przesyłu wzorców czasu i częstotliwości przez sieci światłowodowe. PCSS przedstawi plakat dotyczący projektu OPTIME oraz zademonstruje działanie systemu przesyłu czasu i częstotliwości w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu urządzeń transmisyjnych, zegara atomowego, licznika wielokanałowego oraz oscyloskopu.

 

 

 • 100NET; Optyczna siec naukowa nowej generacji - 100NET, celem ogólnym projektu jest zbudowanie nowoczesnej naukowej sieci optycznej nowej generacji dla środowiska naukowego obejmującej swym zasięgiem teren całego kraju na bazie światłowodowej infrastruktury sieci PIONIER. Sieć optyczna będzie przeznaczona do wspierania badań naukowych i prac polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz udostępniania usług wykorzystywanych do tworzenia zaawansowanych narzędzi środowiska badawczego. Zapewni ona również połączenia z naukową pan-europejska siecią GEANT oraz ze światowym Internetem, stając się fragmentem europejskiej infrastruktury badawczej.

 

 

 

 • PL-LAB2020; Celem projektu PL-LAB2020 jest rozbudowa już istniejącej infrastruktury badawczej powstałej w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości. Rozszerzenie wprowadza dodatkową funkcjonalność do platformy zarządzania, a także zwiększa możliwości sprzętowe środowiska poprzez dodanie i udostępnianie wielu przełączników sieciowych (SDN), urządzeń bezprzewodowych i Internetu rzeczy (IoT), serwerów, generatorów ruchu, itd. Dopełnieniem całego środowiska będzie otwartość systemu, a także dołączenie do federacji podobnych środowisk badawczych w ramach Fed4FIRE.

 

 

 • COMPLETE; Projekt Complete zrzesza reprezentantów sieci naukowo-badawczych w Europie w celu stworzenia platformy komunikacyjnej umożliwiającej efektywną wymianę informacji na temat wykorzystania środków publicznych na budowę zaawansowanych sieci telekomunikacyjnych. Projekt COMPLETE wspiera wdrożenie procedur Pre-Commercial Procurement (PCP) oraz Public Procurement of Innowation (PPI), których uruchomienie dla publicznych sieci naukowych jest priorytetem dla Komisji Europejskiej.
   
  Procedury przetargowe, którym podlegają publiczne jednostki będące operatorami sieci naukowo-badawczych, stwarzają szereg barier, które niejednokrotnie uniemożliwiają wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sieciach. Projekt COMPLETE, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska sieci NREN, stawia sobie za cel mediację pomiędzy producentami sprzętu sieciowego a ich odbiorcami, tzn. sieciami NREN, stanowiąc równocześnie wsparcie w przeprowadzeniu procedur przetargowych.

 

 

 • NSI-CONTEST; to narzędzie do budowania i symulowania środowiska, które wspomaga proces testowania i weryfikowania działania oprogramowania bazującego na protokole NSI v2.0. Sam protokół NSI służy do rezerwowania zasobów sieciowych (głównie połączeń) w rozproszonym, wielodomenowym środowisku.

 

 

 • SENSE; Secure Enterprise Networks finally Simple and Easy zgłoszony w ramach pierwszego otwartego konkursu GN3plus. Główne zadania projektu SENSE to standaryzacja formatu metadanych opisujących EAP i systemy uwierzytelnia, zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie środowiska testowego umożliwiającego testowanie i ocenę klienckiego oprogramowania uwierzytelniającego oraz przeprowadzenie badania jakości takiego oprogramowania wbudowanego w systemy operacyjne.

 

 

 • LTDS; Celem projektu jest opracowanie nowych procedur, urządzeń i oprogramowania stanowiących system dystrybucji czasu urzędowego. Idea systemu oparta jest na transmisji certyfikowanego sygnału czasu z centrum dystrybucji, umieszczonego w narodowym instytucie metrologii, do odbiorcy z wykorzystaniem sygnału systemu globalnej nawigacji satelitarnej Galileo/GPS i serwera NTP. W ramach projektu LTDS, którego plakat zostanie zaprezentowany na konferencji TNC 2015, PCSS przedstawi możliwość transferu czasu urzędowego do użytkowników końcowych.

 

Więcej informacji na temat TNC'2015 można znaleźć TUTAJ.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
Sieć PIONIER

Kalendarium
<< październik 2021 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sieć PIONIER
mapa PIONIER