Aktualności
2014-03-20
Prośba o uzyskanie informacji odnośnie nowych tras oraz usług ciemnych włókien dla sieci PIONIER
Dark Fiber - request for information 2014

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe (PCSS) wyraża zainteresowanie pozyskaniem informacji odnośnie potencjalnych nowych tras oraz usług ciemnych włókien dla Ogólnopolskiej Sieci Naukowo-Badawczej PIONIER. W celu przedstawienia aktualnego statusu sieci PIONIER oraz szczegółów odnośnie nowych usług przygotowano dokument - Prośba o Uzyskanie Informacji  (RFI) oraz opublikowano go na stronie internetowej PCSS.

Zapytanie dotyczy usług ciemnych włókien pomiędzy obiektami sieci PIONIER w: Cieszynie (granica Polska - Czechy), Zwardoniu (granica Polska - Słowacja) oraz Gubinie (granica Polska - Niemcy) a potencjalnymi czterema końcowymi lokalizacjami: Genewa, Zurych, Frankfurt nad Menem oraz Stuttgart. Istnieje możliwość rozważenia opcji wymiany włókien.

 

Pełen dokument - Prośba o Uzyskanie Informacji  (RFI) - dostępny jest pod adresem: http://www.man.poznan.pl/files/rfi-pionier.pdf

W celu wskazania ogólnych uwag odnośnie usług, które PCS planuje pozyskać, dokument zawiera różne oświadczenia, szacunki oraz przewidywania w odniesieniu do RFI. Wskazane oświadczenia, szacunki oraz przewidywania wynikają z szeregu założeń oraz symulacji. Zaznaczamy, że powyższe oświadczenia, szacunki oraz przewidywania podlegają szeregu niepewności: technicznym, biznesowym, ekonomicznym, prawnym i wiele z nich jest poza kontrolą PCSS. W związku z powyższym informacje przedstawione w powyższym dokumencie należy traktować jako wytyczne. PCSS rezerwuje sobie prawo do modyfikacji oraz zmian w trakcie całego procesu. Zainteresowane strony zapraszamy do analizy dokumentu oraz przesłanie informacji.


Pliki do pobrania: