Aktualności
2012-03-22
Wideohabilitacja na uniwersytecie toruńskim
Po raz pierwszy w Polsce pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał habilitację w trybie wideokonferencyjnym. Tym pionierem i szczęśliwcem został dr hab. Aleksander Ćwiczewski z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.
Wszystko dzięki Ustawie o stopniach naukowych i  tytule naukowym, która dopuszcza taką możliwość – matematycy i  informatycy wykorzystali tą nowatorską drogę, akceptowaną przez  Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.Wsparciem dla całej procedury habilitacyjnej była infrastruktura informatyczna ogólnopolskiej sieci PIONIER i toruńskiej sieci TORMAN, której utrzymanie i zestawienie techniczne wideokonferencji koordynowało Uczelniane Centrum Informatyczne UMK. Wykorzystano do tego celu usługę wideokonferencji, powstałą i wdrożoną w ramach projektu PLATON.

Historyczna wideohabilitacja odbyła się dnia 29 lutego 2012 r. Według opinii przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej prof. Jerzego Kaczorowskiego oraz sekretarza Komisji Habilitacyjnej prof. Sławomira Plaskacza – mimo, że wideoterminale członków Komisji i naukowców były zlokalizowane w Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie –  jakość techniczna i organizacja usługi były na bardzo wysokim poziomie.

Nowatorskie przeprowadzenie procedury habilitacyjnej i dostępność usługi wideokonferencji w sieci PIONIER i sieciach środowiskowych MAN potwierdzają, że nową jakość można wdrażać w polskim środowisku akademicko-naukowym. Jak szybko i szeroko będzie to wykorzystane w praktyce, zależeć będzie od samych naukowców!

Profesorowi A. Ćwiczewskiemu składamy gratulacje z okazji pomyślnej habilitacji.

Jerzy Żenkiewicz
Koordynator MSK TORMAN
 

Powiązane projekty:
PLATON , Sieć PIONIER

Kalendarium
<< wrzesień 2021 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
  
  

Sieć PIONIER
mapa PIONIER

Słowa kluczowe