Aktualności
2011-09-05
Infobazy 2011: "Nauka, Projekty Europejskie, Społeczeństwo Informacyjne"
Nie tylko bazy danych, ale także zagadnienia dotyczące konstrukcji baz internetowych, rozproszonych i multimedialnych, a także bezpieczeństwa zarówno baz jak i aspektów narzędziowych, będą głównymi tematami VI konferencji INFOBAZY, odbywającej się od 5 do 7 września br. w Gdańsku. 

 

Sesje naukowe tegorocznej Konferencji skupiać się będą wokół baz danych z rozmaitych dziedzin: przyrodniczych (w tym GIS), z dziedziny nauk o ziemi, meteorologicznych, rolniczych, medycznych, fizyko-chemicznych, biochemicznych, technicznych i ekonomicznych, a także historyczno-humanistycznych i muzealnych, artystycznych, bibliotecznych i bazy wiedzy o nauce.

Tegoroczna edycja będzie ważna pod wieloma względami. Rok 2011 jest bowiem istotnym etapem realizacji wielu projektów w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013", dotyczących postępu w rozwoju baz danych i zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej oraz wdrożeń zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. W szczególności chodzi o dalsze wizje rozwoju projektów, takich jak Biblioteka Wirtualna Nauki, jak również o upowszechnienie informacji i prezentację aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki i społeczeństwa, w tym dla administracji państwowej i regionalnej.

Na szóstej edycji Konferencji uwaga będzie skupiona na aplikacjach i usługach niezbędnych w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a w szczególności na projektach europejskich, które w istotny sposób wspierają finansowo i tematycznie "Program Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki na lata 2007 – 2013", w tym tworzenie baz danych dla nauki. Zgodnie z wolą wyrażoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konferencja INFOBAZY 2011 będzie stanowić forum prezentacji stanu realizacji tych projektów, jak i zaowocuje szeregiem wspólnych inicjatyw i wniosków nowych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Szósta już edycja Konferencji organizowana jest tradycyjnie przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Katedrę Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Oceanologii PAN. Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Rektora Politechniki Gdańskiej. Konferencja jest tradycyjnie wspierana przez Polski Komitet Narodowy CODATA przy Prezydium PAN.

Obrady Konferencji będą transmitowane na żywo w Internecie. Jest ona dostępna pod adresem: http://www.infobazy.gda.pl/transmisja.html. Do odbioru transmisji potrzebna jest przeglądarka z wtyczką Adobe Flash Player.

Program obrad dostępny jest tutaj.

źródło: http://www.infobazy.gda.pl/
Agnieszka Wylegała

Powiązane jednostki:
NASK

Kalendarium
<< październik 2021 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sieć PIONIER
mapa PIONIER