Aktualności
2011-12-14
Radomski węzeł usług
Miejska Sieć Komputerowa RAMAN
Historia Miejskiej Sieci Komputerowej w Radomiu sięga kwietnia 1995 r. Wtedy to zgodnie z inicjatywą Komitetu Badań Naukowych tworzenia Sieci Miejskich MAN podpisano porozumienie inwestycyjne onazwie "Radomska Miejska Sieć Komputerowa RAMAN", zwane potocznie RAMAN.

Sygnatariuszami porozumienia były: Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska im Kazimierza Pułaskiego), Instytut Technologii Eksploatacji, Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Wojewódzki Szpital Zespolony, Wyższe Seminarium Duchowne oraz Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska. Celem porozumienia była budowa, utrzymanie i rozwój miejskiej sieci komputerowej (MAN) w Radomiu iwspieranie jej rozwoju. Obecnie tylko Politechnika Radomska (PRad) i Instytut Technologii Eksploatacji (ITE) działają czynnie w ramach podpisanego porozumienia.

W tym też czasie rozpoczęto budowę sieci światłowodowej, łączącej wszystkie budynki PRad i ITE. Obecnie RAMAN obejmuje swoim zasięgiem sieci światłowodowej wszystkie budynki PRad oraz ITE (6,2km) oraz 2 radiolinie. Podstawowe węzły w budynkach na terenie objętym infrastrukturą znajdują się w 20 budynkach, połączonych z węzłem głównym łączami o przepustowości 1 Gb/s, lub 24 i 80 Mb/s w przypadku radiolinii.

Węzeł sieci RAMAN znajduje się w centralnych traktach cyfrowych sieci PIONIER tzn. Warszawa-Radom, Radom- Kielce-Kraków oraz Radom-Puławy-Lublin połączonych sześcioma portami 10GbE po 2 porty na trakt.  Sieć RAMAN jest włączona dwoma portami 1GbE do switcha Polskiego Internetu Optycznego PIONIER w Radomiu. RAMAN realizuje usługi dostępu do sieci Internet, usługi aplikacji dla dołączonych do sieci instytucji oraz usługi transmisji danych poprzez sieć PIONIER. W części naukowej, RAMAN wraz z podsieciami stanowi ponad 3300 portów aktywnych 100Mb/s i ponad 200 kart WLAN (802.11b/g) sieci radiowej w  domach studenckich PRad.

Decyzją Rektora Politechniki Radomskiej w dniu 17 maja 1997 r. powołano Centrum Sieciowo Komputerowe (CSK). CSK zapewniało wówczas nadzór nad budową i obsługą powstałej infrastruktury sieciowej, w efekcie czego zajęło się także późniejszą administracją węzłem miejskiej sieci komputerowej MAN oraz współpracą w tym zakresie z innymi operatorami sieci MAN. W 2010 roku CSK zostało wcielone do Ośrodka Informatyki i Promocji, który przejął rolę koordynacji projektów informatycznych reali- zowanych przez PRad. W związku z tym znacznie zwiększył się zakres czynności CSK. Aktualnie do zadań tej jednostki należy: eksploatacja i rozwój sieci komputerowej PRad wraz z opracowywaniem planów rozwoju, zarządzaniem projektami, przygotowywaniem wniosków, przetargów i zleceń związanych zbudową i modernizacją, ustalanie kosztów eksploatacji. CSK zajmuje się również obsługą i zarządzaniem siecią LAN Pionów Rektora, Administracji Kanclerza i Biblioteki Głównej oraz eksploatacją i rozwojem usług internetowych dla PRad rozumianych jako e-mail, www, chat, ftp itp. Pełni również całodobowy nadzór nad pracą sieci i serwerów świadczących usługi internetowe i dostęp do Internetu oraz administruje komputerami dużej mocy w węźle i prowadzi obsługę serwisową kiosków multimedialnych.

W 2007 roku CSK przeniosło się do nowej lokalizacji w budynku Biblioteki Głównej PRad, poprawiając warunki socjalne, jak i techniczne, gwarantujące bardziej niezawodne działanie sieci. Wramach budowy nowej serwerowni zmodernizowano systemy zasilania, zakupiono nowe urządzenia UPS oraz zwiększono wydajność instalacji chłodzącej.

Pracownicy CSK prowadzą również prace w zakresie części lokalnej realizowanych przez RAMAN projektów PLATON (usługi wideokonferencji, eduroam, obliczeń kampusowych i TV HD), oraz projektu NewMAN. W ramach tych projektów wyposażona została sala wideokonferencyjna, wykorzystywana do łączności audiowizualnej pomiędzy ośrodkami MAN będącymi członkami konsorcjum PIONIER w czasie spotkań, konferencji oraz szkoleń. Wdrożona usługa eduroam, zapewniająca bezpieczny, bezprzewodowy dostęp do Internetu cieszy się coraz większą popularnością. Dostęp do tej sieci możliwy jest w 50 punktach rozlokowanych na terenie Politechniki Radomskiej. Usługa Telewizji HD, dzięki której otrzymano sprzęt i powstało studio nagrań, jest również coraz częściej wykorzystywana do produkcji materiałów promujących, jak i dokumentujących ważne wydarzenia z życia Uczelni. Ostatnią zusług wdrażanych w ramach projektu PLATON, której wdrożeniem zajmuje się między innymi CSK to usługa Obliczeń Kampusowych. W głównej serwerowni zainstalowano serwer Blade firmy IBM zdwoma 4-rdzeniowymi procesorami Intel oraz 10 serwerów aplikacji graficznych. Wśród nich są udostępniane m.in. pakiety MATLAB, MAPLE, AUTODESK, ADOBE, kompilatory Windows i Linux. Wytworzone środowisko ma ułatwić i zapewnić pracownikom i  studentom dostęp do dużej mocy obliczeniowej.

Innym projektem realizowanym w ramach konsorcjum PIONIER jest NewMAN. Dzięki temu projektowi, którego wdrażanie właśnie się rozpoczęło, wymienione zostaną główne przełączniki szkieletowe i dostępowe, a przepustowość sieci wzrośnie do 10 Gb/s.

Węzeł RAMAN pełni kluczowy element w informatyzacji PRad. W oparciu odostęp do Internetu, rozbudowaną serwerownię i wykwalifikowany personel Ośrodka Informatyki i Promocji (w skład którego wchodzi CSK) wdrażane jest wiele usług i aplikacji wspomagających obsługę toku studiów iadministrację Uczelni.

Wśród głównych systemów informatycznych funkcjonujących w PRad znajduje się Internetowa Rekrutacja Kandy- datów na studia, system dziekanat, system elektronicznej legitymacji studenckiej, system płatności masowych, system stypendialny, system Biblioteczny wraz zdostępem do katalogu zasobów biblioteki on-line, CMS do zarządzania serwisami WWW, system Kadry – płace - umowy zlecenia, finanse i księgowość, gospodarka magazynowa, remontowa, sprzedaż towarów i usług oraz system środków trwałych oraz  środków o niskiej wartości. Obecnie w trakcie wdrażania/modyfikacji są systemy realizu- jące funkcjonalności w zakresie obsługi toku studiów, takie jak e-Uczelnia, e-Dziekanat, e- Rekrutacja, Portal Wykładowcy, Business Intelligence i system zarządzania jakością. Zakres tych działań jest wykonywany w ramach projektu "e-Politechnika - elektroniczna platforma komunikacji Politechniki Radomskiej ze społecznością regionu" współfinansowanego ze środków UE.

Na przestrzeni kilkunastu lat węzeł RAMAN stał się kluczowym elementem informatyzacji PRad. W oparciu o tą jednostkę organizacyjną PRad wpisuje się wkanon budowania społeczeństwa informacyjnego. To właśnie dostęp do Internetu, serwery i usługi zlokalizowane wwęźle pozwalają społeczności akademickiej na czynny udział w informatyzacji miasta i całego regionu.

Michał Czyżewicz, RAMAN
Cezary Domański, RAMAN