Aktualności
2011-11-11
Wizualizacja po węgiersku
Holografika w projektach europejskich
W szerokim spektrum rozwiązań, których narzędziem jest wizu- alizacja, istnieją co najmniej dwa sposoby wykorzystania dużej mocy obliczeniowej tkwiącej w centrach superkomputerowych i nowoczesnych sieciach o dużej przepustowości.

O możliwościach prezentacji coraz dokładniejszych i bardziej szczegółowych obrazów, a co za tym idzie wymagających zdecydowanie wyższych rozdzielczości niż obecnie stosowane (2K, 4K i ich wielokrotność, także wersji stereoskopowej), można się przekonać z innych artykułów tego numeru. Te rozwiązania skutecznie wdrażane są w środowisku Polskiego Internetu Optycznego. Innym sposobem podejścia do wizualizacji jest wykorzystanie transmisji sieciowej w celu jednoczesnego przesyłania wielu obrazów dających poczucie trójwymia- rowości, omijające niedogodności dotychczasowych rozwiązań rynkowych. Wokół tych pomysłów zbudowano wiele badawczych projektów europejskich i tą drogą podąża węgierska firma Holografika.

Holografika, twórca systemu wyświetlania HoloVizio™, reprezentuje nowe podejście do wyświetlania w prawdziwym świecie trójwymiarowym. Wyświetlacze HoloVizio mogą stanowić naturalnie interaktywne i realistyczne wrażenia 3D bez potrzeby zakładania jakichkolwiek okularów lub użycia hełmów, ponadto służą one jako urządzenia przeznaczone dla wielu widzów naraz, rzeczywiście wspomagając współpracę między użytkownikami. System można rozbudować do dużej skali za pomocą naściennych ekranów holograficznych, nawet w „zagiętej” konfiguracji, a parametry takie jak rozdzielczość, jasność itp., nie są ograniczone żadnymi zasadami.

Opatentowana technologia Light Field oferuje naturalny obraz 3D w szerokim polu widzenia z ciągłym ruchem poziomym paralaksy w przeciwieństwie do innych rozwiązań wizualizacji 3D. Ten ciągły ruch paralaksy zapewnia prawdziwy wachlarz możliwości i bardzo stabilne obrazy, które nie "skaczą" między widokami w perspektywie horyzontalnej.

System Holografika C80 to kino 3D bez okularów, który tworzą odblaskowe ekrany holograficzne  o wymiarach 3,2 m x 1,8 m, kreując wspaniałe obrazy  ifilmy 3D, które pojawiają się za i przed ekranem z ciągłym poziomym ruchem paralaksy i wyjątkową jasnością 1800 cd/m2. Silnik projekcji 3D oparty jest na 80 kompaktowych projektorach LED specjalnie zoptymalizowanych do tego celu. HoloVizio C80 jest układem optycznej projekcji przedniej, który można dopasować do różnych pomieszczeń kinowych, łatwym do skalowania. 60-megapikselowy system jest kontrolowany przez klaster Holografika Cinema PC. Jest on w stanie prezentować obrazy 3D generowane komputerowo, materiał wideo i interaktywne aplikacje 3D.

Opracowany system znalazł swoje zastosowanie także w pracach badawczych. Holografika wraz ze swymi rozwiązaniami wizualizacyjnymi uczestniczy w kilku projektach Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego. Poniżej zaprezentowano kilka z nich.

MUSCADE

W ostatniej dekadzie obserwuje się rewolucję w dystrybucji treści kinowych: zanalogowej na cyfrową, a następnie od SDTV do HDTV. Dzisiaj wydaje się, że kolejnym krokiem ewolucji jest przejście od HDTV do 3DTV.

Projekt Muscade przynosi innowacje wdziedzinie produkcji sprzętu i narzędzi do produkcji, przesyłu i kodowania formatów, umożliwiających dostosowanie niezależne od technologii do dowolnego widoku 3D oraz transmisję sygnałów wieloobrazowych (multi-view), a jednocześnie nie przekraczających dwukrotnej szybkości przesyłania danych technologii monoskopowych. Muscade ustanawia również solidne systemy transmisji telewizji 3D na wszystkich istniejących i pojawiających się kanałach.

DIOMEDES

Dostarczanie realistycznej rozrywki 3D do domu jest bardzo trudnym zadaniem ze względu na dużą ilość przesyłanych danych. Wraz ze wzrostem ilości widoków obecne systemy zmagają się znader surowymi wymaganiami wielu urządzeń wyświetlających 2D/3D.

Diomedes będzie skupiał się na nowych metodach dostraczania i kompresji zmateriałów wideo multi-view i wielokanałowego dźwięku. Rozwiązanie proponowane przez Diomedes to opracowanie QoE (Quality of Experience) uwzględniające system dystrybucji Peer-to-Peer (P2P), który zostaną zaprojektowany wspólnie z nowym kodekiem dla systemów wieloobrazowych - Multiple Description Scalable Multi-view Video plus Depth (MD-SMVD).

3D VIVANT

Celem projektu 3D Vivant jest automatyczne przechwytywanie zdarzeń w 3D idostarczanie ich dla realistycznego i interaktywnego odtwarzania w wyświetlaczu użytkownika domowego. Wymagać to będzie opracowania, rozwoju i integracji szerokiej gamy elementów z rdzennej technologii obrazowania 3D.

Realne i wirtualne treści 3D będą jednolicie połączone/mieszane tworząc nową postać bogatej i interaktywnej zawartości, określane jako " Holoskopowe Treści 3D ". Obrazowanie 3D Holoscopic to technika tworzenia pełno- kolorowych optycznych modeli 3D istniejących w przestrzeni niezależnie od widza. Obrazy wykazują ciągłą paralaksę wcałej strefie widzenia. Ciągły charakter obrazów produkowanych tą metodą eliminuje efekt cardboarding’u (spłaszczenia obiektów na poszczególne płaszczyzny głębi) i przeskoki (widoczny efekt wskutek przemieszczania się pomiędzy polami obrazu) obecne w obecnych stereoskopowych systemach multiview. Wprzeciwieństwie do stereoskopii multiview, informacja o punkcie jest zawarta wwielu różnych częściach płaszczyzny obrazu. W związku z tym obrazowanie 3D Holoscopic jest bardzo zbliżone do holografii.

SAFROS
Celem projektu SAFROS jest określanie wskaźników bezpieczeństwa pacjenta przy zabiegach chirurgicznych wasyście robotów, a następnie opracowanie nowych metod, sformułowanych przez te wskaźniki, które spełnią poprawione wymogi bezpieczeństwa. Ma on również na celu wykazanie, że właściwie kontrolowana chirurgia z wykorzystaniem robotów, przeprowadzone zgodnie zwyznaczonymi kryteriami bezpieczeństwa, może podnieść poziom bezpieczeństwa do osiąganego zwykle przy chirurgii tradycyjnej.

Holografika będzie aktywnie uczestniczyć w badaniach nad wymaganiami dotyczącymi wyświetlania 3D w chirurgii zużyciem robotów. Będzie również obecna przy szczegółowej analizie ludzkiej percepcji 3D w odniesieniu do bezpieczeństwa w tego rodzaju operacjach. Nowe metody są badane na przykładzie dwóch różnych robotów chirurgicznych (MIRO i RAMS), w odniesieniu do dwóch kontekstów różnej natury (trzustki i chirurgii naczyniowej).
Perspektywy

Wśród bogatego alfabetu języka wizualizacji najwyraźniej zdają się wyłaniać dwie drogi. Jedna idąca w stronę „K” (wizualizacja w wysokiej rozdzielczości), druga – opisana powyżej – skierowana wstronę „n” (wielokrotność jednoczesnych narzędzi projekcyjnych). Potrzeba prezentacji wielkich ilości danych w erze nadmiaru informacji jest bardzo dynamiczna; należy się więc spodziewać, że technologie wizualizacji, które obecnie przeżywają swój rozkwit, coraz intensywniej będą wchodzić w świat  dużych mocy i szybkich sieci. A wtedy do określeń „HD”, „3D” oraz liter „K” i „n” dojdą jeszcze kolejne.

Fabian Csaba, Holografika