Aktualności
2011-11-14
SURFnet. Wprowadzamy w życie innowacje
Wprowadzamy w życie innowacje - tak brzmi końcowe zdanie wszystkich publikacji SURFnet-u - i nie bez powodu. Podstawą działalności SURFnet-u, holenderskiej krajowej sieci badawczej i edukacyjnej, jest zastosowanie innowacji w praktyce. Poniżej przedstawiamy to, co  SURFnet dokonał przez ponad dwadzieścia lat swojego istnienia. Wtym czasie organizacja osiągnęła wiodącą pozycję w dziedzinie sieci badawczych.
SURFnet od 1988 roku opracowuje rozwiązania ICT, które pozwalają naukowcom, nauczycielom i studentom pracować razem w sposób prosty iskuteczny. W związku z tym promuje, rozwija i opracowuje zaufaną infrastrukturę teleinformatyczną, która ułatwia optymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez ICT. SURFnet zapewnia podstawowe usługi oraz tworzy pokazowe, innowacyjne usługi informatyczne. Zdobytą wiedzę dzieli z instytucjami, firmami komercyjnymi, i międzynarodowymi organizacjami siostrzanymi. SURFnet jest bowiem częścią SURF, holenderskiego partnerstwa szkolnictwa wyższego i badań dla technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dla przykładu, sieć SURFnet udostępniła krajowe wsparcie dla ruchu IPv4 jak iIPv6 już w 2001 r. za pomocą sieci, która w istocie już składała się z dzierżawionych lambd o przepustowości 10 Gb/s. Obecnie ścieżki optyczne w sieci są bezpośrednio wykorzystywane do szybkiego i bezpiecznego przesyłu dużych ilości danych, takich jak dane z Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) CERN i od radioteleskopów w sieci e-VLBI.

Trzy obszary rezultatów

SURFnet skupia się na trzech obszarach swoich badań. Są to: hybrydowa sieć end-to-end, zapewniająca efektywny przesył danych, zaufana tożsamość oferująca bezpieczny i bezproblemowy dostęp do wszystkich materiałów i obiektów elektronicznych, potrzebnych naukowcom, nauczycielom i uczniom, oraz pionierska współpraca środowiska, które integruje usługi i narzędzia udostępniane przez wielu dostawców i instytucje.

Hybrydowa sieć end-to-end

Obecna sieć, SURFnet6, była pierwszą holenderską siecią hybrydową zdolną do obsługi ruchu poprzez routing, jak również poprzez technologię optyczną. Obecnie wszystkie instytucje, które są podłączone do SURFnetu są przyłączone do SURFnet6 za pomocą światłowodu. SURFnet6 kieruje różnego rodzaju ruchem w tej samej sieci optycznej wsposób bezkolizyjny. Na tej cyfrowej autostradzie, główni użytkownicy mogą korzystać z własnej ścieżki optycznej - zwłasnym wejściem i wyjściem. W roku 2008 SURFnet wprowadził nie tylko stałe ścieżki optyczne, ale również ścieżki dynamiczne do ustanowienia bezpośrednich połączeń z siecią o bardzo wysokiej przepustowości na żądanie. Te połączenia punkt-punkt pozwalają na szybki, bezpieczny i niezakłócony transfer dużych ilości danych. Ścieżki optyczne mają obecnie przepustowość do 10 Gb/s.

W roku 2009 SURFnet rozpoczął innowacyjny projekt GigaPort3, z zamiarem modernizacji istniejącej infra- struktury sieciowej i integracji z innymi urządzeniami infrastruktury ICT. Jednym z wyników GigaPort3 jest sieć SURFnet7. Poza innowacją tej sieci, projekt GigaPort3 koncentruje się na połączeniu elementów e-infrastruktury (na przykład sieci, obliczeń i  systemów przechowywania danych) za pomocą warstwy pośredniej oprogramowania. Cały rozwój w programie GigaPort3 przyczynia się zatem do stworzenia solidnej podstawy dla hybrydowej sieci end-to-end SURFnet7, która umożliwia wydajny, nieograniczony transfer danych. W ubiegłym roku, działania obejmowały również przygotowania do wdrożenia architektury Ethernetu Nowej Generacji (NGE) i dyna- micznych usług sieciowych, a także modernizacja do sieci w pełni fotonicznych. Holenderski rząd przeznaczył 32 mln EUR środków na GigaPort3 z funduszu rozwoju struktury gospodarczej (FES).

Już w 2002 SURFnet ustanowił NetherLight, otwarty optyczny punkt dostępowy  w Amsterdamie, do łączenia się z innymi sieciami. NetherLight jest częścią sieci GLIF (ang. Global Lambda Integrated Facility). W ramach GLIF, Netherlight rozwinęła się w główny węzeł optyczny w Europie.

Na spotkaniu inicjującym  GigaPort3 wmuzeum Gemeente w Hadze, Reinder van Duinen, przewodniczący Zarządu GigaPort3, zaprezentował holenderskiemu Ministrowi Edukacji, Kultury i Nauki, dr Ronaldowi Plasterk,  pierwszą kopię książki „Budowa Narodowej Infrastruktury Wiedzy” autorstwa uznanego eksperta wdziedzinie IT Gordona Cooka. W swojej książce Cook opisuje, na podstawie wywiadów z zainteresowanymi stronami, jak w Holandii pracuje się nad rozwojem krajowej infrastruktury wiedzy. Pierwszy rozdział zatytułowany jest "W jaki sposób Holendrzy zrobili to dobrze, podczas gdy tak wielu innych, robi to źle".

SURFnet ułatwia współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego i badań naukowych poprzez dostarczanie innowacyjnych usług. Aby było to możliwe, bezpieczna identyfikacja użytkowników jest niezbędna zarówno względem osób, jak i źródeł cyfrowych. Usługodawcy muszą mieć pewność, co do tożsamości naukowców, nauczycieli i studentów, którzy to z kolei muszą być w stanie zaufać wiarygodności źródeł. SURFnet zapewnia autoryzację i uwierzytelnianie usług, tak aby obie powyższe tożsamości można było ustalić w sposób jak najbardziej skalowalny, niezawodny i bezpieczny, jak to tylko możliwe. Najważniejszymi z tych usług są: SURFfederatie, SURFcertificaten i eduroam.

SURFfederatie pozwala użytkownikom w holenderskim sektorze kształcenia i badań na logowanie się do wszystkich usług i dostawców treści, które są podłączone do niego za pomocą pojedynczego identyfikatora, udostę- pnianego przez swoją instytucję. Pozwala to na bezpieczne i wydajne zarządzanie dostępem do usług sieciowych. Do SURFfederatie mogą podłączyć się zarówno usługodawcy, jak i dostawcy treści.

SURFcertificaten to usługa ubiegania się o cyfrowe certyfikaty serwera. Serwery te pozwalają identyfikować się osobom i usługom. Eduroam daje studentom i kadrze naukowej bezprzewodowy dostęp do Internetu niemal z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem pojedynczego konta założonego we własnej instytucji.

Pionierskie środowiska współpracy


SURFnet opracowuje i udostępnia szereg usług, zachęcających do współpracy online, jak i do wspomagania instytucji w kreowaniu własnych wewnętrznych usług dostępnych dla innych podmiotów. W celu ułatwienia współpracy poza granicami poszczególnych jednostek, SURFnet oferuje takie usługi, jak: SURFgroepen (środowiska współpracy online), SURFmedia (strumieniowanie usług medialnych na żądanie) i SURFcontact (usługi wideokonferencji HD online). SURFnet współpracuje z instytucjami szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz innymi partnerami - zarówno w Holandii, jak i innych krajach – dla rozwoju "SURFconext", nowej infrastruktury współpracy. SURFconext umożliwia korzystanie z usług oferowanych przez różnych dostawców równocześnie i łączenie ich, ułatwiając tym samym współpracę w ramach granic instytucjonalnych i narodowych. SURFconext ma na celu stworzenie synergii pomiędzy SURFfederatie, SURFteams, sieciami społecznymi, oraz aplikacjami chmurowymi różnych dostawców. Jest on oparty na otwartych standardach, wtym OpenSocial i protokole uwierzytelniania SAML. Jego celem jest także udostępnienie narzędzi e-Science dla SURFconext.

Upowszechnianie wiedzy

Dla organizacji takiej jak SURFnet - która działa jako centrum wiedzy dla grup docelowych - nabywanie, łączenie, irozpowszechnianie wiedzy jest niezwykle ważne. SURFnet dokonuje tego poprzez publikacje, spotkania i kampanie, przy aktywnym udziale różnych grup docelowych.

Kompleksowa oferta usług SURFnetu zapewnia Holandii pozycję jednego z liderów w zakresie technologii sieciowych już od prawie 25 lat. Jest to solidny fundament dla motto: wprowadzamy w życie innowacje!

Paulien Rinsema, SURFnet
Lonneke Walk, SURFnet