Aktualności
2011-02-15
Naukowy telewizor przez Internet
Rozmowa z doktorem Cezarym Mazurkiem, kierownikiem usług naukowej interaktywnej telewizji HD w projekcie PLATON
Dzisiejszy świat, to świat nieustannie rozwijający się mediów, w tym Internetu. Pojawiają się coraz nowsze usługi iinnowacyjne metody tworzenia, udostępniania i współdziałania ztreściami cyfrowymi. Pociąga to za sobą konieczność rozwoju nowej wspólnej infrastruktury informatycznej. Taka właśnie infra- struktura wdrożona zostanie w jednej z usług Projektu PLATON…

Tak, jest to projekt, który dostarcza kontener usług ściśle związanych z nowymi treściami video, treściami multimedialnymi. Jest to usługa U5 – naukowej, interaktywnej telewizji HD – kolejny etap rozwoju Sieci PIONIER. Wydaje nam się, że w tym właśnie kierunku zmierzać będą wszystkie sieci, adaptować będą powoli ten model również operatorzy komercyjni. Główną siłą rozpędową Internetu, czy jak się mówi „killing application” dla sieci będą treści wideo, będzie transmisja multimediów i to nie w ujęciu takim, że produkcja tych treści będzie wjednym miejscu, a oglądać będą miliony, tylko produkcja będzie również w wielu miejscach. Już w tej chwili jest tak, że mamy serwisy typu You Tube, gdzie te treści są produkowane przez internautów, powstają w wielu miejscach i wiele osób je ogląda. My popatrzyliśmy na to zjeszcze innej perspektywy. Chcemy by te treści były odpowiedniej jakości. Chcielibyśmy połączyć tu wyzwania i możliwości jakie daje sieć naukowa, wyzwania nauki pod kątem prezentacji najlepszych rozwiązań, pod kątem promocji, ale przede wszystkim, pod kątem upowszechnienia wiedzy naukowej i podnoszenia jakości kształcenia, dodawania do  tradycyjnego procesu nauczania tej multimedialnej formy prezentacji. Stąd też pojawiła się koncepcja zrealizowania jednej zusług w kontenerze usług wspólnych telewizji naukowej HD. Do wdrożenia tej usługi przystąpiliśmy w drugiej połowie 2010 roku. W tej chwili to wdrożenia dobiega końca. Rozpoczniemy od pewnych elementów związanych z produkcją treści, jednocześnie rozpoczniemy od systemu dla dystrybuowania efektywnego treści HD w Internecie i aplikacji.

Usługa naukowej, interaktywnej telewizji HD to zdecydowanie więcej niż telewizja, to cały pakiet usług. Jakich?


Przede wszystkim to nie jest tak, że chcielibyśmy przenieść telewizję do Internetu.  Za tym stoi troszkę więcej. Chcielibyśmy w Internecie, za pomocą technologii internetowych, zbudować nowy rodzaj medium, nowy rodzaj telewizji.  Chcielibyśmy wykorzystać najlepsze cechy jednego i drugiego elementu iwprowadzić nową jakość do przekazu wideo, przekazu multimedialnego za pomocą Internetu. Nie jest to tylko przekaz wideo, jest to zestaw usług związanych zprzetwarzaniem, z wykorzystywaniem tego materiału wideo, który znajdzie się wSieci, w Repozytoriach oraz zestaw narzędzi interaktywnych do kontrybuowania niejako przez użytkowników również własnych treści, na zasadzie bądź to treści wysokiej rozdzielczości, które mogą następnie być emitowane w tych kanałach, jak też dodawanie materiałów ilustrujących dany temat w postaci rozszerzeń tematycznych, czy to przez uczniów w szkołach, czy przez osoby zainteresowane wiedzą naukową, czy zwykłych internautów. Tutaj oczywiście zasięg tych usług jest dosyć istoty, ale nieznany.

Usługa U5 to ogromne przedsięwzięcie organizacyjno-logistyczne. Główną jej część stanowić będą 22 zestawy produkcyjne, 6 studiów produkcyjnych, 15 studiów nagrań…

Tak, całość infrastruktury jest nietypowa, bo poza tą infrastrukturą sieciową, gdzie mówimy, że rozwijamy infrastrukturę Sieci PIONIER, mamy też uzupełniającą infrastrukturę związaną z produkcją wideo. 22 ośrodki, tzn. 21 Sieci Miejskich plus jeden ośrodek, który nie jest siecią miejską, są zaangażowane w realizację tej usługi. Całe Konsorcjum PIONIER ma swój wkład i to są jednostki, które podjęły się organizacji studiów produkcyjnych, a więc instalacji które są dosyć złożone, bo są to instalacje związane zcałym planem telewizyjnym: trzy kamery, całe zestawy sprzętu do produkcji – niezależne tory kamerowe, niezależne tory audio, niezależna reżyserka. Całość wzakresie tych 6 instalacji jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że są to elementy z którymi do tej pory nie mieliśmy styku. Musimy jednak iść w tę stronę, bo w tę stronę zmierza świat, tzn. iuniwersytety i duże uczelnie już te pierwsze próby z produkcją telewizyjną, zrozpowszechnianiem treści, czy z transmisjami „na żywo” przy naszej pomocy realizowały. Tutaj nie ma odwrotu – tylko odpowiedni poziom tych organizacyjno-logistycznych działań jest wymagany i to jest oczywiście pewien etap związany z  realizacją tego projektu. Poza tymi sześcioma studiami produkcyjnymi jest 15 mniejszych instalacji, takich które pomagają zrealizować proste nagranie czy transmisję „na żywo” z mniejszych ośrodków i przekazać ten materiał czy sygnał wideo do systemu dystrybucji. Za tym wszystkim, czyli za tą infrastrukturą produkcyjną, stoi system emisyjny i system dystrybucji. Są to zestawy serwerów, które kodują ten sygnał „na żywo”, który idzie z kamer czy studiów produkcyjnych, rozdzielające strumienie tak, aby efektywnie można było oglądać ten materiał, również na dużą skalę. Poza tym mamy dwa Repozytoria, w których przechowujemy materiały do nadawania „z puszki”, czy do dostępu w trybie VoD oraz wóz transmisyjny. Wóz, który posiada wyposażenie studia produkcyjnego – są trzy kamery, które można uzupełnić sprzętem ze studia produkcyjnego. Maksymalna realizacja takiego wozu to sześć kamer „w plenerze” („w terenie” – to sformułowanie używane w mediach, może warto tutaj użyć), które zrealizują materiał, czy transmisję „na żywo” z określonego miejsca. Do tego oczywiście musimy dołączyć cały zestaw aplikacji, które wokół tego są jeszcze realizowane.

Czy jest szansa na to, że Usługa stanie się impulsem do rozwoju nowych usług sieciowych?

Przede wszystkim portal dostępowy, który nazywamy portalem AoD (Applications on Demand) to ma być takie środowisko, w którym w trakcie realizacji telewizji, ale i przez najbliższe lata, będą pojawiały się kolejne aplikacje do pracy ztą treścią. Zaczniemy od prostych rzeczy, aby można było sobie materiał przechować w prywatnym katalogu, czy wprywatnej kolekcji, aby można było dodać do niego własny komentarz, zbudować scenariusz lekcyjny, czy grupę materiałów, które są w prywatnym folderze, ale i też proste narzędzia edycyjne, czyli taki „postprocesing” na własne potrzeby.

Przewidziane są mechanizmy kanałów wirtualnych, czyli kanałów, które mogą być dedykowane albo pod określoną tematykę (np. kanału zdrowie, historia, kultura), albo może być to kanał dedykowany uczelni czy regionowi.  Region Wielkopolska może mieć w ramach tego systemu swój kanał telewizyjny iosoba układająca ramówkę czy zarządzająca tym kanałem może zdalnie realizować czy udostępniać materiał, który powinien być w tym kanale emitowany zwykorzystaniem Internetu. Nie musi być to osoba związana z produkcją. I to jest jak gdyby początek.  W jakimś zakresie to ma zainspirować rozwój kolejnych działań wokół tego tematu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Musialska