Aktualności
2011-02-22
PLATON: Usługi wideokonferencji
Porozumiewanie się między ludźmi to nie tylko naturalna potrzeba w życiu. Dla sprawności funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, szybkość komunikacji i aktualność zdobywanej informacji ma kluczowe znaczenie i stanowi jego niezbędny wymóg.
Chociaż nic nie zastąpi bezpośrednich osobistych kontaktów, to jednak ze względu na ograniczone zasoby czasowe i dzielące odległości, jak również koszty związane z podróżami, nie zawsze są one możliwe. Nowoczesne systemy wideokonferencyjne wraz z wprowadzeniem obrazu wysokiej jakości High Definition (HD) oraz szerokopasmowego dźwięku, umożliwiły uzyskanie wrażenia niemal naturalnej rozmowy i wirtualnych spotkań pomiędzy wieloma osobami, pomimo dzielących je odległości. System wideokonferencyjny usprawnia komunikację między jednostkami MAN, zarządzanie siecią PIONIER oraz współpracę prowadzoną w ramach projektów badawczych. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie redukcja kosztów połączeń telefonicznych oraz kosztów podróży.

Architektura  systemu wideokonferencji
Wideokonferencje w sieci PIONIER obsługiwane są przez urządzenia serwerowe zainstalowane w dwóch węzłach zarządzających – w Gdańsku (TASK) iw Poznaniu (PCSS). Pełnią one rolę podstawowego i zapasowego węzła serwerowego. Możliwe jest również realizowanie scenariusza równoległego jednoczesnego wykorzystania obu serwerów w przypadku większego obciążenia systemu.

Wkażdym z węzłów serwerowych pracuje:
•    mostek wideokonferencyjny MCU zapewniający 40 jednoczesnych połączeń Full HD z rozdzielczością 1080p,   
•    gatekeeper,    
•    serwer archiwizacji i strumieniowania.

W każdym z MAN-ów łączność nawiązywana jest ze specjalnie zaaranżowanego do tego celu pokoju wideo- konferencyjnego, w którym został zainstalowany sprzętowy terminal wideokonferencyjny wysokiej rozdzielczości wraz zniezbędnym wyposażeniem, obsługujący połączenie dla grupy kilku osób. Na zestaw wideo terminala składają się następujące elementy:
•    kodek sprzętowy H.323/SIP obsługujący rozdzielczość Full HD 1080p wraz z kamerą i mikrofonem,    
•    telewizor LCD 52” 1080p,    
•    projektor 1080p,    
•    głośniki, okablowanie oraz ruchomy stojak na urządzenia.

Każdy MAN dysponuje również dodatkowo 5 licencjami oprogramowania wideokonferencyjnego na PC wraz z kame- rami USB.

Na potrzeby systemu wideokonferencyjnego został przygotowany jednolity schemat numeracyjny GDS/SIP w ramach zasobów przydzielonych sieci PIONIER. Wszystkie aktywne zasoby (mostki, terminale, konferencje, serwery archiwizujące i strumieniujące) posiadają swój unikalny numer zgodnie ze standardem E.164. Umożliwia to współpracę zinnymi systemami wideokonferencyjnymi w Europie i na świecie.

Realizowane funkcje
Wszystkie zastosowane urządzenia są zgodne ze standardami (zarówno tymi najnowszymi jak i starszymi). Nawiązywanie połączeń kontrolowane jest poprzez protokół H.323 lub SIP. Do systemu mogą dołączać się użytkownicy dysponujący terminalami różnych producentów i używających różnych protokołów wideo i audio.

Ważną funkcją systemu, oprócz głównego strumienia łączącego obraz osób zkamer i głos z mikrofonów, jest możliwość przekazu drugiego strumienia zgodnie ze standardem H.239. W drugim strumieniu można przesyłać prezentację zkomputera albo też transmisję z drugiego źródła obrazu i dźwięku (dodatkowa kamera, odtwarzacz DVD itp.). Źródłem drugiego strumienia jest jedna ze stacji końcowych biorących udział w przeprowadzanej wideokonferencji, a pozostałe terminale są stronami odbiorczymi dodatkowego strumienia.

Podstawowym miejscem użytkowania terminala jest dedykowany pokój wideokonferencyjny, zapewniający łączność na najwyższym poziomie dla grupy kilku osób. W naszym wdrożeniu wideoterminal posiada zintegrowany jeden duży ekran LCD, na którym mogą być pokazani zarówno uczestnicy konferencji, jak iprezentacja. W razie potrzeby, może być opcjonalnie podłączony do dodatkowego portu wyjściowego kodeka wideo terminala, drugi ekran lub inne urządzenie wyświetlające. Wideoterminal jest na tyle mobilny i elastyczny, że może być transportowany i łatwo zaadoptowany do innych pomieszczeń np. do innej sali konferencyjnej lub audytorium.

Przebieg konferencji można zarchiwizować z możliwością jej późniejszego odtworzenia na jednym z wideoterminali lub poprzez przeglądarkę WWW. Istnieje również możliwość udostępniania strumienia przebiegu wideokonferencji do użytkowników śledzących ją poprzez przeglądarkę WWW, którzy są w tym przypadku tylko biernymi odbiorcami wideo- konferencji.

Zarządzanie systemem  iplanowanie konferencji
Całość działania systemu wideokonferencyjnego jest zarządzana i monitorowana poprzez specjalnie opracowaną interaktywną i modularną aplikację internetową. Udostępniona aplikacja działa wramach nowo utworzonego portalu wideokonferencyjnego działającego na serwerze w węźle zarządzającym. Użytko- wnicy portalu mają możliwość planowania konferencji i rezerwowania zasobów systemu. Mogą zaplanować termin konferencji wraz z określeniem jej rodzaju, sposobu prezentacji, zakresu dostępności oraz przewidywanej liczby uczestników. Aplikacja zarządzająca będzie powiadamiała o planowanej wideokonferencji zgłoszonych do niej uczestników poprzez pocztę elektroniczną lub SMS oraz automatycznie zestawiała konferencję w zaplanowanym terminie.  Dodatkowe funkcje wspomagające zarządzanie będą dostępne dla administratorów posiadających specjalne szersze uprawnienia. Portal jest też źródłem informacji o aktualnych iplanowanych wydarzeniach, opisuje funkcjonowanie usługi wideokonferencyjnej, przedstawia aktualny stan rozwoju infrastruktury oraz jest miejscem dostępu do materiałów szkoleniowych.

Inne zastosowania
Wdrażany system wideokonferencyjny ma charakter pionierski i z pewnością będzie inspirował do nowych zastosowań, które obecnie nie są przewidywane. Poprzez jego udostępnienie ispopularyzowanie, różne środowiska skupione wokół sieci akademickiej będą mogły dostrzec możliwości nowej technologii i sprecyzować sposób wykorzystania do własnych potrzeb.

Możliwość przesyłu połączonych dwóch strumieni audio-wizualnych wysokiej jakości pomiędzy wieloma punktami jednocześnie, jakie oferują współczesne urządzenia, może podsunąć nowe pomysły zastosowań, a nie tylko typową wideokonferencję złożoną z rozmowy kilku czy kilkunastu osób wraz zprzedstawianiem prezentacji komputerowej. Jako źródło dodatkowego obrazu może być np. podłączona ręczna kamera HD przewodowa lub bezprzewodowa albo odtwarzacz DVD rozsyłający do wielu miejsc film wysokiej jakości. Urządzenia wyświetlające mogą zostać specjalnie skalibrowane i zaaranżowane z wystrojem wnętrza pokoju wideokonferencyjnego, aby dać wrażenie naturalnego kontaktu z osobami znajdującymi się wodległych miejscach tzw. teleobecności.

Marek Bazyly, PCSS