Aktualności
2011-02-23
Zdalna rozmowa w dobrej jakości
Rozmowa z Mścisławem Nakoniecznym, kierownikiem usług wideokonferencji w projekcie PLATON
Porozumiewanie się ludzi między sobą to jedna z podstawowych potrzeb w naszym życiu. Sposób, w jaki się między sobą komunikujemy zmienia się wraz z otaczającym nas światem. Dziś, w XXI wieku, dzięki rozwijającej się nieustannie technice, komunikowanie staje się coraz szybsze i łatwiejsze. Czy nie zatracimy jednak w tym wszystkim najważniejszego – kontaktów osobistych?

Pamiętam pierwsze spotkania w latach 90-tych z przedstawicielami nowo tworzonych MAN-ów w ośrodkach akademickich, gdzie zawieraliśmy nowe znajomości poznając dziesiątki nowych osób izawierając poprzez osobiste kontakty przyjaźnie na całe lata. Nie wyobrażam sobie, a wręcz byłoby to niemożliwe, gdyby miało to nastąpić poprzez wykorzystanie technik audiowizualnych takich jak wideokonferencja. To jednak spotkania, również wieczorne przy kuflu piwa (i nie tylko) owocowały nowymi pomysłami takimi jak sieć PIONIER i związanym ztym szeregiem usług, a także sprawami których nie wypada poruszać publicznie. Moim zdaniem należy zdecydowanie rozróżnić sprawę szybkiego komunikowania się,  niewątpliwie bezwzględnie koniecznego dla załatwiania spraw służbowych, takich jak narady, mini konferencje iszkolenia, eliminując w ten sposób ogromne straty czasu związane z przemieszczaniem się wielu osób na duże odległości, od kontaktów osobistych.

To wszystko możemy uzyskać dzięki jednej z pięciu usług projektu PLATON – usłudze wideokonferencji…


Tak, wideokonferencja jest usługą, jedną spośród pięciu bardzo ważnych usług projektu PLATON, ale zarazem szczególną, bo dotyczy każdego z nas osobiście, gdzie każdy z nas jest aktorem biorącym udział w spektaklu, który oglądać może bardzo duża liczba osób. Niewątpliwie jest to nowa jakość komunikowania się, ale żeby była w pełni wykorzystana musimy przełamać bariery psychologiczne tkwiące w nas samych do porozumiewania się  jakby nie było z obrazem, co prawda ruchomym, ale mówiąc w przenośni, wiszącym na ścianie. Może nie chcemy również upubliczniać swojej intymności, nie zawsze jesteśmy gotowi pokazywać czasami zmęczoną twarz. Niemniej jednak w porównaniu z korzyściami jakie daje nam szybkość porozumiewania się, oszczędność czasu jak ipieniędzy wraz z jakością Full HD i szerokopasmowym dźwiękiem, poprzednie zastrzeżenia na pewno schodzą na plan dalszy. Jest to usługa, która niewątpliwie będzie rozwijana i udostępniana w sieciach MAN i stopniowo wykorzystywana przez wszystkich użytkowników sieci.

Jeśli już przełamiemy „pierwsze lody” i bariery tkwiące w nas samych, jaki sprzęt i wymagania muszą zostać spełnione, by usługa zadziałała?

Każda ze stron chcąca wziąć udział wwideokonferencji musi posiadać odpowiedni sprzęt lub oprogramowanie. Żeby uzyskać wysokiej jakości połączenie wskazane jest użycie specjalistycznych wideoterminali sprzętowych. Takie właśnie zostały zainstalowane w ramach projektu PLATON. Dają one wrażenie bezpośredniego kontaktu wzrokowego iprowadzenia naturalnej rozmowy. Dodatkowo, mostki wideokonferencyjne umożliwiają zestawianie wideokonferencji w których może spotkać się jednocześnie wiele stron.

A co w przypadku większego obciążenia systemu? Czy usługa będzie działać równie sprawnie?

Wysokiej jakości rozmowa wideo wymaga symetrycznego połączenia o paśmie 4 Mb/s. Nawet jeżeli wszystkie jednostki MAN będą jednocześnie połączone, to spowoduje to ruch sieciowy do węzłów serwerowych rzędu 100 Mb/s, który może być bez problemu przeniesiony przez sieć PIONIER. Infrastruktura serwerowa została zdublowana w celu zwiększenia pojemności i niezawodności systemu wideokonferencyjnego. Możliwa jest obsługa nawet 80 jednoczesnych połączeń wideo.

A jeśli chcielibyśmy odtworzyć rozmowę? Czy istnieje możliwość zarchiwizowania zakończonej wideokonferencji i ponowne jej odtworzenie?

Wideokonferencje mogą być nagrywane na specjalnych serwerach archiwizujących. Nagrania mogą być ponownie odtworzone na terminalu wideokonferencyjnym lub na komputerze poprzez przeglądarkę internetową. Można je też skonwertować do innych formatów i np. nagrać na płytę DVD. W przypadku gromadzenia większych zasobów, mogą być one przechowywane na zewnętrznych macierzach dyskowych.

Całość działania systemu wideokonferencyjnego jest zarządzana imonitorowana poprzez specjalnie opracowaną interaktywną i modularną aplikację internetową. Jaką funkcję ona spełnia?

Aplikacja zarządzająca służy głównie do rezerwacji wspólnych zasobów systemu wideokonferencyjnego, czyli urządzeń serwerowych. Przy jej użyciu można zaplanować termin konferencji, liczbę uczestników biorących w niej udział, sposób prezentacji itp. Aplikacja powiadomi uczestników o zbliżającym się terminie konferencji oraz sposobie nawiązania połączenia. Pozwala ona również administratorom na monitorowanie pracy i obciążenia systemu wideokonferencyjnego oraz zbieranie statystyk.

Wdrażany system wideokonferencyjny ma charakter pionierski. Czy myśli Pan, że już wkrótce usługa będzie inspirowała do nowych zastosowań?

Niewątpliwie system zbudowany z takim rozmachem i na taką skalę jest przedsięwzięciem pionierskim w którym udział biorą 22 jednostki MAN łączące się poprzez własne sieci światłowodowe iwłasny szkielet krajowy.  Nauka nie znosi próżni i sądzę że ciągle rozwijane zastosowania dla wideokonferencji obejmą między innymi następującą tematykę:
-    Wspólne projektowanie      -    Medycyna, konsultacje     -    Laboratoria naukowe, symulatory     -    Nauka języka      -    Konsultacje naukowe     -    Mobilne wideokonferencje     -    Kontakt dla osób         niepełnosprawnych      -    Nauka w domu     -    Zespoły muzyczne     -    Wirtualne podróże     -    Filmoteka. A docelowo z dziedziny science fiction - Teleportację.

Dzięki udostępnieniu i spopularyzowaniu usługi, różne środowiska skupione wokół sieci akademickiej będą mogły dostrzec możliwości nowej technologii isprecyzować sposób wykorzystania do własnych potrzeb. Jakich?

Sądzę że nowo dostarczona technologia wideokonferencji udostępniona dla środowisk skupionych wokół sieci akademickiej będzie popularyzowana poprzez te środowiska w celu jak najszerszego wykorzystywania systemów wideokonferencyjnych również do nowych zastosowań, a sam system będzie dostępny dla użytkownika tak jak dzisiaj telefon komórkowy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Musialska