Aktualności
2011-02-25
PLATON specjalnie
W wydawniczym życiu każdej publikacji przychodzi czas na numery specjalne, edycje, w których nie porusza się rzeczy codziennych, powszednich, ale tych, wymagającej niezwykłej uwagi. Tych specjalnych, opisujących specjalne wydarzenia. PIONIER Magazine także wpisuje się w ten trend, zresztą edycje konferencyjne i3 (już dwie) były właśnie numerami specjalnymi.
Ale tym razem numer naszego pisma jest rzeczywiście specjalny, bo i specjalna jest jego tematyka. Mowa o projekcie PLATON, Platformie Obsługi Nauki, przedsięwzięciu tyleż wielkim, co interesującym zarówno z technicznego, jak i funkcjonalnego punktu widzenia. A przede wszystkim także dlatego, że jego zakres jest ogólnokrajowy, szeroki, dający znaczący wkład w eInfrastrukturę nauki w Polsce. Projekt ten wchodzi właśnie w ważny etap wdrożenia sprzętowego zakupionych urządzeń i wyposażenia - gdy idee zaczynają być faktycznie namacalne.

Konwencją tego numeru nie jest rozbicie na "projekty PIONIERA", "usługi PIONIERA" czy "dobre praktyki", choćby dlatego, że PLATON jest projektem tego samego Konsorcjum, które tworzy PIONIERA, są to więc jego usługi, a proces ich wdrażania z pełnym powodzeniem może być uznany jako przykład dobrych praktyk. Poszczególne działy zostały poświęcone pięciu kolejnym częściom wchodzącym w skład projektu. Tym razem nie ma też jednego wywiadu - pokusiliśmy się o to, by o filozofii kolejnych usług opowiedzieli ich kiero- wnicy, a swoim zastępcom powierzyli opisanie merytorycznego i funkcjonalnego zakresu usług.

Rozpoczynamy od kierownika projektu, dr Macieja Stroińskiego. W wywiadzie "Dlaczego PLATON" opowiada o powstaniu idei projektu, ojego powiązaniach z ateńskim filozofem i planach na przyszłość. O wideokonferencjach mówi szef usługi, Mścisław Nakonieczny ("Zdalna rozmowa w dobrej jakości"), dopełnia informacji Marek Bazyly. Tomasz Wolniewicz i Zbigniew Ołtuszyk opowiedzą o eduroamie ("Bezpieczne, akademickie WiFi"), a usługi kampusowe przedstawi prof. Roman Wyrzykowski ("Aplikacje na żądanie") i Marek Zawadzki. Archiwizację w ujęciu PLATONA jako "Globalną kopię danych" przedstawia dr Norbert Meyer, szczegóły techniczne tłumaczy Maciej Brzeźniak. O piątej usłudze Platformy Obsługi Nauki - naukowej, interaktywnej telewizji HD opowiada dr Cezary Mazurek ("Naukowy telewizor przez Internet") i Mirosław Czyrnek.

W naszym numerze nie zabraknie oczywiście także stałego fotoreportażu - galerii, która, jak na specjalny numer przystało, będzie w całości poświęcona ilustracji wydarzeń ściśle związanych  zprzebiegiem projektu PLATON.

Wroku 2011 usługi PLATONA zaczną "oddychać pełną piersią". Ich techniczna, instalacyjna część dobiega powoli końca. Będzie to więc etap, gdzie usługi Platformy zaczną być powszechnie wykorzystywane. Niech ten materiał, który przygotowaliśmy, będzie pomocą w zrozumieniu czym naprawdę staje się PLATON i jak wiele zyskuje polska nauka dzięki rozwiązaniom zawartym w tych pięciu usługach. A zatem: 1,2,3,4,5... Zapraszam do czytania.

Damian Niemir, redaktor naczelny

Pozostałe artykuły Pionier Magazine 1 (06)/2011:

Dlaczego PLATON?    
Rozmowa z dr Maciejem Stroińskim     
D. Niemir

Zdalna rozmowa w dobrej jakości
Rozmowa z Mścisławem Nakoniecznym
A. Musialska

PLATON: Usługi wideokonferencji

M. Bazyly

Bezpieczne, akademickie WiFi
Rozmowa z Tomaszem Wolniewiczem    
K. Jurga

PLATON: Usługi eduroam    
Z. Ołtuszyk

Aplikacje na żądanie
Rozmowa z Romanem Wyrzykowskim
A. Musialska

PLATON: Usługi kampusowe
M. Zawadzki

Globalna kopia danych
Rozmowa z Norbertem Meyerem    
K. Jurga

PLATON:Usługi powszechnej archiwizacji
M. Brzeźniak

Naukowy telewizor przez Internet
Rozmowa z Cezarym Mazurkiem
A. Musialska
    
PLATON: Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD

M. Czyrnek