Aktualności
2010-03-21
Sieci nowej generacji
Okładka PIONIER Magazine 1 (01)/2008
Pięć lat działalności sieci PIONIER to doskonała okazja do podsumowań, ale i do ambitnych planów. Jednym z nich jest nowe pismo popularno-naukowe, którego pierwszy numer jest właśnie w Państwa rękach. Nowoczesna sieć, jaką jest PIONIER, usługi działające w ramach niej, warte są przybliżenia, opisania, a może po prostu - w pewnym sensie - reklamy tego, co z tak wielkim zapałem i skutecznym rezultatem robią polscy naukowcy.
Mamy zamiar wydawać ów magazyn trzykrotnie w ciągu roku; chcemy, by stał się okazją do lepszego poznania, forum, na którym szerokie grono użytkowników sieci PIONIER będzie miało możliwość "podejrzenia" prac prowadzonych w ramach projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny nowoczesnych sieci, technologii gridowych, infrastruktury szerokopasmowego Internetu oraz rozwiązań dla społeczeństwa informacyjnego. Dodatkowo, raz do roku, pojawi się anglojęzyczna wersja magazynu, zawierająca wybrane artykuły z polskich wydań.

Pierwszy - nomen omen - pionierski numer "PIONIER magazine" poświęcony jest sieciom nowej generacji. Temat ten  w naturalny sposób otwiera nasz magazyn, tak jak wnaturalny sposób z pierwszym numerem rozpoczynają się w nim stałe rubryki. W cyklu "sieci NREN" będziemy prezentować partnerskie sieci naukowo-badawcze. Kto na początek? GÉANT2, jako "Europejska Wspólnota Sieciowa", spinająca sieci europejskie we wspólny szkielet. Bardziej lokalną rubryką będzie "konsorcjum PIONIER", w której poszczególne, aktualnie 22 jednostki wiodące, będą miały okazję pokazać swoje unikalne badania i projekty. W bieżącym numerze zaczniemy więc... od samego Konsorcjum, wktórym pokrótce, ów "pięcioletni jubilat" wspomni początki swojego powstania.

W każdym numerze chcemy przedstawić - zgodne z tematem numeru, a godne zauważenia - projekty rozwijane w środowisku sieci PIONIER, zarówno lokalne "aplikacje PIONIERA" (tym razem jest to Krajowy Magazyn Danych), jak i te, powstające w ramach programów europejskich "projekty PIONIERA" (jak choćby koordynowany przez Polskę projekt Phosphorus). Jako "dobre praktyki" będziemy opisywać wszystkie inicjatywy, które warto kopiować, zauważać, słowem: naśladować.

Ponieważ "PIONIER magazine" ma pełnić także funkcję informacyjną, nie może wnim zabraknąć aktualnych danych kontaktowych do wszystkich jednostek, kalendarium wydarzeń ważnych dla członków Konsorcjum i użytkowników sieci PIONIER, aprzede wszystkim raportu z bieżącego stanu infrastruktury całego Polskiego Internetu Optycznego. W każdym numerze znajdzie się też miejsce na opisanie nowoczesnych rozwiązań, także tych, które są na "deskach kreślarskich" projektantów. Dział "technologie" otwiera materiał o monitorowaniu ruchu wsieci w niejednorodnej przestrzeni wielodomenowej za pomocą systemu perfSONAR.

Ijeszcze "wywiad PIONIERA". Będziemy rozmawiać z ważnymi osobami branży IT, by choć jednym z pytań zahaczyć o sieć PIONIER. Sieć, nad której powstaniem pracowali wybitni specjaliści z 22 ośrodków naukowych, m.in. z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego, kiero-wanego przez profesora Jana Węglarza idoktora Macieja Stroińskiego. A więc, na początek, osoba, której... nie mogło nie być na samym początku. Serdecznie zapraszam na wywiad z profesorem Janem Węglarzem: trochę o historii, trochę o PIONIERZE, trochę o przyszłości. "e-Ojciec", który nie czuje się "e-Ojcem".

Zachęcam do zapoznania się z nowym tytułem. Mam nadzieję, że ta forma prezentacji osiągnięć polskiej nauki, skupionej wokół środowiska Polskiego Internetu Optycznego, przypadnie Państwu do gustu. Jednocześnie zapraszam do współredagowania naszego pisma; Państwa otwartość i pomoc w tworzeniu "PIONIER magazine" pomoże wypracować jego charakter.

Zgodnie z tradycyjną olimpijską formułą, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko ogłosić, że "PIONIER magazine" uważam za otwarty...

Damian Niemir, redaktor naczelny


Pozostałe artykuły Pionier Magazine 1 (01)/2008:

e-Ojciec
Rozmowa z prof. Janem Węglarzem
Damian Niemir

Polski Internet Optyczny PIONIER    
Szerokopasmowo i opty(misty)cznie    
Katarzyna Siudzińska

GÉANT2
Europejska Wspólnota Sieciowa
Bartosz Belter, Radosław Krzywania

Phosphorus
Sieć i grid na żądanie    
Miłosz Przywecki

Cross-Border
    
Światłowodem przez granicę    
Damian Niemir

Krajowy Magazyn Danych
    
Wielki Backup    
Maciej Brzeźniak

perfSONAR    
Wielodomenowy monitoring
Szymon Trocha