Aktualności
2010-06-21
Sieć multimedialna
Okładka PIONIER MAGAZINE 2(03)/2009
Jeszcze dobrych kilkanaście lat temu nikt nie przypuszczał nawet, że świat mediów tak bardzo zmieni się pod wpływem Internetu. Z początku jeszcze niezbyt wydajny i mało dostępny, w  ciągu ostatniej dekady ten sposób dystrybucji danych ewoluował do roli głównego źródła informacji medialnych, a zarazem jego najważniejszego sposobu transmisyjnego.
Te wszystkie zmiany, silnie związane zszybkimi sieciami, nie ominęły także PIONIERA. Co więcej, projekty, które stały się udziałem partnerów Konsorcjum, stanowiły oddźwięk tychże przemian, a nierzadko także ich motor napędowy. Bo przecież telewizja interaktywna iTVP (o której na stronie 10 pisze Mirosław Czyrnek) zastąpiła  proste zamieszczanie archiwów telewizyjnych do pobrania przez internautów. Konia z rzędęm temu, kto wtedy marzył o kilkudziesięciu tysiącach odbiorców oglądających w sieci kilkanaście jednoczesnych kanałów, z czego kilka dostępnych wyłącznie drogą internetową (jak choćby podczas transmisji już dwóch zkolei Olimpiad)?

Kto mógł sądzić, że radio - właśnie dzięki globalnej sieci będzie przeżywało swój renesans? Możliwość słuchania lokalnego radia zdala od zasięgu standardowych stacji nadawczych, programy archiwalne, ba! autorskie kanały radiowe nadające specyficzną muzykę jednego gatunku? To wszystko wciągu ostatnich lat istnienia szerokopasmowej sieci - także dzięki projektowi Emiter wsieci PIONIER (szerzej - w artykule Tomasza Jabłońskiego.

Ale, wracając do telewizji - w niniejszym numerze PIONIER Magazine, mamy możliwość podejrzenia warsztatu pracy internetowej telewizji. O kulisach powstawania audycji, sprzęcie i wiedzy potrzebnej do tworzenia materiału filmowego na potrzeby sieci - piszą koledzy z łódzkiego LODMANA. Asam łódzki ośrodek Miejskiej Sieci Komputerowej, dla którego prace nad multimedialnymi zastosowaniami szybkich sieci są ważnym aspektem działalności, przedstawia wartykule na stronie 6 Piotr Szefliński, Zastępca Dyrektora Centrum.

Patrząc więc wstecz, na to, co udało się zrobić w tej dziedzinie zastosowań sieci szerokopasmowych, można, a wręcz należy być optymistą. Taką postawę przyjmuje, dostrzegając "radosną przyszłość Internetu", dr inż. Maciej Stroiński, Dyrektor Techniczny PCSS. W kolejnym wielkim projekcie, którego realizacja właśnie się rozpoczęła - PLATONIE - planowana jest Naukowa Interaktywna Telewizja Wysokiej Rozdzielczości, której podwalin należy upatrywać właśnie w doświad- czeniach nad dystrybucją multimediów w PIONIERZE. Co prawda w założeniach ma być to transmisja technologii HD, ale rozwiązania następnych generacji już teraz nie są nam obce (o czym możemy się przekonać w artykule Macieja Głowiaka o technologii 4K).

Co jeszcze w naszym magazynie? O naszej partnerskiej czeskiej sieci CESNET, która zorganizowała w tym roku konfe-rencję "Future Internet". Fotoreportaże z konferencji TNC'09 w Maladze oraz wystawy ISC'09 w Hamburgu. A dokładnie na środku numeru, wformie specjalnej wkładki, Marek Bazyly przedstawia skrócony raport roczny z funkcjonowania sieci PIONIER w ubiegłym, 2008 roku.

Na sam koniec jeszcze jeden artykuł; na początku listopada w Poznaniu odbędzie się nowa konferencja naukowa pod hasłem "i3: internet - infrastruktury - innowacje" współorganizowana przez Konsorcjum PIONIER i PCSS. Ta nowa konferencja o tegorocznym  podtytule "Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego" pozwoli zapre-zentować udział polskiego środowiska naukowego w przemianach cywilizacyjnych i społecznych inspirowanych rozwojem Internetu. Na wspomnianej konferencji znajdzie się także duży fragment poświęcony usługom nowych mediów. Zanim jednak będą mieli Państwo okazję bezpośrednio zadać szczegółowe pytania twórcom interaktywnej telewizji czy też laboratorium technologii 4K - można zapoznać się z prezentacjami ich projektów w tym numerze. A zatem - zapraszam do czytania.

Damian Niemir, redaktor naczelny

Pozostałe artykuły Pionier Magazine 2 (03)/2009:

Radosna przyszłość Internetu    
Rozmowa z Maciejem Stroińskim, dyrektorem technicznym PCSS    
Katarzyna Siudzińska

LODMAN
Stawiamy na inteligentne usługi
Piotr Szefliński

CESNET2
Pierścień czeskiej sieci
Gabriela Krčmařová

iTVP
Szerokopasmowy sukces interaktywnej telewizji    
Mirosław Czyrnek

TNC'2009
TERENA Networking Conference, Malaga    
Damian Niemir        

ISC'2009
International Supercomputing, Hamburg    
Damian Niemir, Marcin Płóciennik

Rok 2008
Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania sieci PIONIER w roku 2008
Marek Bazyly

i3: internet - infrastruktury - innowacje    
Nowa konferencja, ale z tradycjami    
Damian Niemir

TVi LODMAN
Łódzki sposób na telewizję internetową
M.Starzak, P.Mrugalski, J.Starzak

Emiter
Radio-strumienie na żywo
Tomasz Jabłoński

Technologia 4K    
Cztery kilo doskonałej jakości
Maciej Głowiak