Aktualności
2011-03-25
"O bezpieczeństwie"
Dawno, dawno temu... właściwie od zarania istnienia komputerów osobistych, zaistniał problem bezpieczeństwa obliczeń i danych przechowywanych w ulotnej, elektronicznej pamięci. Pierwsze złośliwe oprogramowanie, nazwane mianem "wirusa", miało dużo trudniejszy dostęp do naszych biurkowych pecetów. Teraz, gdy technologie IT są dostępne niemal wszędzie, od zegarków, telefonów, samochodów, po wielkie systemy przedsiębiorstw, banków, agencji i koncernów, a wszystkie one dla naszej wygody połączone są komputerową siecią, ochrona treści i zabezpieczenie, niekiedy bardzo wrażliwych danych, staje się jedną z ważniejszych dziedzin świata IT.
Zatem, w tym numerze PIONIER Magazine, o bezpieczeństwie. Zarówno otym, dotyczącym każdego użytkownika Internetu (w artykule "Przeglądarka pod lupą"), jak i tym, będącym w sferze osób zarządzającym wieloma komputerami naraz (o Systemie Automatycznego Raportowania i Administracji SARA). Opisujemy też "ludzką" stronę zagadnień bezpieczeństwa - od strony tych, którzy uczą uwrażliwiać i rozpoznawać potencjalne problemy (próbując "Wzmocnić najsłabsze ogniwo") oraz tych, którym technika pomaga lepiej monitorować otaczający świat (artykuł "Widok ulicy na żywo"). Nie zabrakło też informacji związanych ściśle z siecią PIONIER - prezentujemy zarówno międzyjednostkową grupę bezpieczeństwa PIONIER- CERT, jak i wdrożenie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego wnaszej sieci.

Zresztą, nie ma takiej instytucji, nie ma takiego projektu, w którym bezpieczeństwo nie odgrywałoby znaczącej roli. O tym, jakie skomplikowne jest to przedsięwzięcie, możemy się przekonać zartykułu opisującego procedury w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, kolebce europejskiej  sieci  ("Chronione cząstki") oraz praktyki stosowane w kilku przykładowych dużych przedsięwzięciach naukowych ("Ochrona projektowa i projektowana"). Procedury te, nierzadko są wręcz wymagane przez prawo - nie tylko lokalne, ale także unijne; o najnowszych przemianach prawnych sankcjo- nowanych unijnymi Dyrektywami.

Jak zawsze, w naszym magazynie przedstawiamy także sylwetki ważnych osobistości związanych ze środowiskiem sieci PIONIER. W tym numerze, zasłużony dla Dolnego Śląska, twórca Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego - profesor Daniel J. Bem w wywiadzie "Chciałem być lotnikiem". I właściwie pozostając w"podniebnym" klimacie, choć o nieco innych "chmurach" - w kontekście częstochowskiej sieci CzestMAN - profesor Roman Wyrzykowski ("CzestMAN liczy na chmury").

Zacząłem tak, jak opowiada się baśnie... choć temat bezpieczeństwa jest nader poważny. A że uświadamiania oewentualnych zagrożeniach nigdy dość, ochrony własnych i wspólnych danych także - stąd ten "bezpieczny numer" PIONIER Magazine. Niech będzie dla nas nowym kawałkiem dobrej wiedzy, abyśmy zarówno my sami, jak i nasze komputery... żyli długo i szczęśliwie.


Pozostałe artykuły Pionier Magazine 2 (07)/2011:

    Chciałem być lotnikiem
    Rozmowa z prof. Danielem J.Bemem
    K. Jurga

    CzestMAN liczy na chmury   
    R. Wyrzykowski

    Dyrektywa o unifikacji informacji
    O przemianach prawnych we współpracy operatorów ze służbami i sądami
    T. Nowocień

    PIONIER-CERT   
    Zespół szybkiego reagowania na zagrożenia - w wersji polskiej
    M. Miłostan

    Klucze do sieci
    Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego w sieci PIONIER
    I. Tarnowski

    Chronione cząstki
    Bezpieczeństwo IT w CERN
    S. Lüders

    Ochrona projektowa i projektowana
    Bezpieczeństwo infrastruktury IT w projektach naukowo-badawczych    
    B. Balcerek, G. Frankowski

    Wzmocnić najsłabsze ogniwo
    Szkolenia użytkowników systemów IT    
    G. Frankowski, P. Webster

    Przeglądarka pod lupą
    Badania aplikacji służących do przeglądania zasobów WWW
    M. Drygas, J. Tomaszewski

    Widok ulicy na żywo
    System Mobilnego Monitorowania
    D. Walczak, M. Wolski

    SARA: asystentka do spraw bezpieczeństwa
    System Automatycznego Raportowania i Administracji   
    M. Rzepka

Damian Niemir, redaktor naczelny