Aktualności
2010-05-21
Rok jubileuszy
Okładka PIONIER MAGAZINE 1(02)/2009
Rok jubileuszy
"Pierwsze koty za płoty" - mówi stare polskie porzekadło. Przed Państwem drugi już numer "PIONIER magazine", pierwszy wtym roku a jednocześnie pierwszy, w którym na dobre rozpoczynamy nasze cykle.

Itak, już na zdjęciu okładkowym, a w tekście już na następnej stronie - barwna postać polskiej informatyki - dyrektor CI TASK Mścisław Nakonieczny. O historii, o planach,  io Bałtyku trochę też, pomimo że w ujęciu nowoczesnych rozwiązań internetowych. Otym, jak wykorzystać superkomputer, kiedy nie jest już „pierwszej świeżości” - "PIONIER z Wybrzeża". O dziedzictwie Mikołaja Kopernika, o tym, jak bardzo potrzebny jest Internet w Piwnicach i w szkołach (także wojskowych) - pisze Jerzy Żenkiewicz z toruńskiego TORMANu. To w toruńskim Uczelnianym Centrum Informatycznym koordynowana jest polska "odnoga" projektu Eduroam, międzynarodowa inicjatywa akademickiego Internetu mobilnego. Jak się podłączyć, dlaczego jest to atrakcyjny i bezpieczny sposób korzystania z sieci bezprzewodowej - w artykule "Eduroam - Akademicki Internet w wersji mobilnej".

Warto zajrzeć do artykułu "IPv6 - Protokół na pełen gwizdek", który rozwiewa wątpliwości narosłe wokół apokaliptycznych wieści medialnych o końcu Internetu. O tym, że nie jest tak źle, jak popularnie się sądzi w temacie nowego protokołu globalnej sieci, pisze Bartosz Gajda. A że nowoczesne usługi uruchamiane w sieci PIONIER są gotowe na wspieranie obu wersji IP, czekające nas przejście na IPv6 nie będzie miało charakteru rewolucji. Skoro już o nowych usługach - polecam artykuł "Serwery z atestem" Piotra Grzybowskiego; dzięki usłudze SCS serwisy webowe uruchamiane w PIONIERZE będą mogły w prostszy sposób korzystać z certyfikatów SSL, co podniesie bez- pieczeństwo danych w nich udostępnianych.

Sąsiedzka dla PIONIERa sieć DFN od 3 lat korzysta z nowej generacji infrastruktury sieciowej: X-WiN. Jak się "robi" sieć na niemiecki sposób można przeczytać w artykule aż pięciu autorów z DFN-Verein na str. 8-9. Zkolei tyleż samo rozmówców miał Gerard Frankowski, któremu udało się namówić do rozmowy najważniejsze osoby z polskiego oddziału Microsoft oraz Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu. Dlaczego potentat systemów operacyjnych interesuje się systemami wąskiej specjalizacji przeznaczonymi do obsługi superkomputerów - w wywiadzie "HPC w wersji Microsoft".

Rok 2008 obfitował w bogactwo wydarzeń jubileuszowych. Wydanie pierwszego numeru "Pionier Magazine" zbiegło się z obchodami 5-lecia działania sieci PIONIER oraz 15-lecia istnienia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, co dokumentują zdjęcia w galerii PIONIERA. Ale tego samego roku swoje okrągłe rocznice przeżywał także NASK z Warszawy (15 lat) i CYFRONET z Krakowa (35 lat); najwyraźniej ubiegły rok był równie okrągły idla zagranicznej informatyki - 20-lecie celebrowała także największa konferencja HPC na świecie - Supercomputing w Austin (USA). PIONIER swoje stoisko na tej prestiżowej imprezie prezentował po raz czwarty, doskonale wpisując się ze swoim jubileuszem wteksańską atmosferę świętowania i wspominania superkomputerowo - sieciowej historii.

Zaczęło się przysłowiem, przysłowiem też pragnę zakończyć. Ponieważ "jedna jaskółka wiosny nie czyni", to tych jaskółek w PIONIERze planowanych na 2009 rok jest conajmniej kilka. Prócz kolejnych numerów naszego pisma w wersji drukowanej pojawi się nowy serwis WWW, powołane zostały nowe zespoły zadaniowe skupiające specjalistów z wszystkich jednostek MAN, odby- wające cykliczne spotkania... A na koniec roku, może już nie bardzo wiosenna jaskółka, ale ważne wydarzenie. Nowa konferencja naukowa pod patronatem PIONIERa... ale otym już w następnym numerze naszego magazynu.

A więc - jubileusze zobowiązują. Najważniejsze, żeby wyciągać z nich wnioski i pokazywać, że mimo lat, nadal można robić coś nowego. Co jak widać, póki co, bardzo dobrze się udaje. Zapraszam do czytania.

Damian Niemir, redaktor naczelny


Pozostałe artykuły Pionier Magazine 1 (02)/2009:

PIONIER z Wybrzeża     
Rozmowa z Mścisławem Nakoniecznym, dyrektorem CI TASK      
Katarzyna Siudzińska, Maciej Stroiński

TORMAN     
Dziedzictwo Mikołaja Kopernika     
Jerzy Żenkiewicz

DFN X-WiN     
Sieć na sposób niemiecki     
H.-M. Adler, P. Eitner, K.Ullmann, H. Waibel, M. Wilhelm

Eduroam     
Akademicki Internet w wersji mobilnej     
Tomasz Wolniewicz, Zbyszek Ołtuszuk

Supercomputing 2008     
20 lat największej na świecie konferencji HPC     
Mirosław Czyrnek

HPC w wersji Microsoft     
Rozmowa z R. Binkofskim, M. Jaworskim, T. Kopaczem, K. Wituszyńskim i N. Meyerem     
Gerard Frankowski

IPv6     
Protokół na pełen gwizdek     
Bartosz Gajda

Serwery z atestem     
Usługa SCS w sieci PIONIER     
Piotr Grzybowski

Z galerii PIONIERA