Aktualności
2010-07-03
Biblioteki cyfrowe
Dokładnie rok temu, pod koniec 2008 roku rozpoczynaliśmy nowy cykl wydawniczy magazynu informującego o dokonaniach, projektach realizowanych w środowisku Konsorcjum PIONIER. Dziś, w Państwa rękach jest już czwarty numer naszego pisma. Przez ostatni rok zebrał się więc całkiem spory materiał do pionierowej biblioteki.
A skoro o bibliotekach mowa, w przededniu drugiej Konferencji "Polskie Biblioteki Cyfrowe" w Poznaniu, nie sposób nie poruszyć tego tematu w naszej publikacji. Usługą, która wyrosła z oprogramowania dLibra (powstałego w Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym), jest Federacja Bibliotek Cyfrowych, o której piszą na str.20 Marcin Werla i Tomasz Parkoła. Nie da się wspomnieć o początkach cyfrowych księgozbiorów, bez rysu "poligonu doświadczalnego informatyków i bibliotekarzy" - Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, na której wiele funkcji było testowanych, a która obecnie jest niekwestionowanym liderem ilości digitalizowanych publikacji i liczby odwiedzin czytelników. To, w jaki sposób WBC nabierała dzisiejszego kształtu, opisuje Mirosław Górny w artykule na str.16. W dziale "dobrych praktyk" tym razem w parze z WBC idzie Śląska Biblioteka Cyfrowa, która z problemem przeniesienia treści ze świata "analogowego" do cyfrowego poradziła sobie w sposób społeczny. Uruchomiona przez nią Społeczna Pracownia Digitalizacji, złożona z wolontariuszy - seniorów, w ciągu dwóch lat wytworzyła około 16% jej zasobów (o czym pisze na str. 18, Remigiusz Lis).

Aż trzy projekty zostały opisane w rozszerzonym tym razem dziale "projekty": EuropeanaLocal, czyli szeroki cyfrowy dostęp do europejskich zasobów kulturowych (jego rolę w europejskiej infrastukturze cyfrowych bibliotek przedstawia Cezary Mazurek i Marcin Werla, str.10); Enrich, który, także mając wymiar wielokulturowy i proeuropejski skupia się na rzadkich, historycznych manuskryptach udostępniając stosowne do tych badań narzędzia (artykuł Grażyny Piotrowicz na str.14); i wreszcie YADDA, DRIVER i OpenAIRE - narzędzia otwartych zasobów naukowych wdrażane w ICM, a udostępniane na nieograniczonych zasadach dla wszystkich użytkowników nauki (artykuł Alka Tarkowskiego na str.12). Ten biblioteczny klimat zamykają z jednej strony kalendarium "10 lat rozwoju - Biblioteki cyfrowe w Polsce" dający wyobrażenie o mijającej dekadzie intensywnych badań i wdrożeń polskiego środowiska w tym zakresie (str.26), z drugiej zaś strony - opis technologii OAIORE, której przedmiotem jest interoperacyjność bibliotek cyfrowych (ten temat podejmuje Agnieszka Lewandowska na str. 22).

W numerze także trochę przyrody (Cezary Citko w artykule o Białostockim MANie wspomina o Białowieskim Zakładzie Badania Ssaków PAN, prowadzącym obserwacje żubrów - w planach jest jego dołączenie do BIAMANu szerokopasmowym łączem - str.6) i trochę europejskiej polityki (Mikhel Kraav i Maria Ristkok z estońskiego EENetu podkreślają w artykule na str.8, że Internet jest dla Estonii symbolem narodowego sukcesu i demokracji). Jest też krótki reportaż o zakończonej konferencji i3 w Poznaniu (str.25) oraz konferencji Supercomputing, w której PIONIER brał udział (str. 24).

I jeszcze wywiad PIONIERA; pod tytułem "Niech wieje dobry Wiatr" rozmowa z profesorem Kazimierzem Wiatrem, Senatorem RP, społecznikiem, harcerzem, specjalistą od układów programowalnych, a dla środowiska PIONIERA - przede wszystkim dyrektorem AGH Cyfronet i przewodniczącym Rady Konsorcjum PIONIER. O kierunkach rozwoju nowoczesnych procesorów, kierunkach budowania gospodarki opartej na wiedzy i trochę o kierunkach wiatru historii i własnego życia - na str. 4.

Ten rok zamkniemy jeszcze jednym numerem PIONIER magazine - tym razem zawierał on będzie wybrane artykuły z wszystkich dotychczasowych edycji, ale w wersji anglojęzycznej. A już w pierwszym kwartale - kolejna edycja cykliczna, opatrzona numerem piątym; i choć dopiero minął rok od rozpoczęcia wydawania pisma, na okładce pojawi się już trzeci rok - 2010. A więc niejako przy okazji - Do Siego Roku 2010!

 

Pozostałe artykuły Pionier Magazine 3(04)/2009:

 

Damian Niemir, redaktor naczelny