Aktualności
2010-07-06
Włoskie Centrum Wspólnych Rezerwacji
Platformy CUP w Bolonii i regionie Emilia-Romania
We Włoszech powszechnie stosuje się wyrażenie “CUP”, które jest akronimem “Centro Unificato di Prenotazione”, co oznacza Centrum Wspólnych Rezerwacji. Ogólnie rzecz ujmując, jako platformy CUP klasyfikuje się wszystkie systemy, które umożliwiają elektroniczny dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Pierwsza włoska platforma CUP została utworzona 20 lat temu przez miasto Bolonia, które następnie utworzyło, wspólnie z Azienda USL di Bologna (ośrodkiem zdrowia w Bolonii), firmę CUP 2000 S.p.A., z misją zarządzania i rozwoju modelu aglomeracyjnej platformy CUP. Nowej generacji platformy CUP (aglomeracyjny CUP) to kompleksowe i zaawansowane systemy, w których można zauważyć silną tendencję do dywersyfikacji kanałów dostępowych i poświęcenie szczególnej uwagi zaangażowanym instytucjom i typologiom rezerwowalnych świadczeń.

Na terenie regionu Emilia-Romania, który składa się z dziewięciu prowincji będących miejscem aktywności siedemnastu ośrodków zdrowia, działa siedem systemów CUP na poziomie prowincji. Systemy te zdolne są oferować obywatelom dostęp do usług przynajmniej ze stanowisk zlokalizowanych na terenie szpitali i przychodni działających w obrębie prowincji. Jedenaście instytucji podłączonych jest do systemów CUP działających na poziomie prowincji. Aglomeracyjna platforma CUP w Bolonii (platforma ta jest platformą działającą na poziomie prowincji) dostarcza dostęp online do trzech ośrodków zdrowia: Azienda USL di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi oraz Instituto Ortopedico Rizzoli. Azienda USL di Imola korzysta natomiast z własnej platformy CUP i jest jedną z instytucji w regionie, które nie dołączyły do zintegrowanego systemu CUP na poziomie prowincji. Ośrodki te posiadają własne platformy CUP, które różnią się między sobą i nie są zintegrowane ze sobą w ramach wspólnych platform.

Zintegrowana platforma CUP umożliwia zintegrowanie ośrodków zdrowia działających na terenie tego samego podregionu w celu współdzielenia sprawnych i efektywnych zasad dostępu do zasobów (np. badań, zintegrowanej opieki domowej, hospitalizacji) oraz sfederowanie, z zachowaniem skalowalności, podregionów, które traktowane są jako podmioty stosujące czasami różnorodną logikę i zasady współdzielenia zasobów.

Aglomeracyjna platforma CUP w Bolonii

W przeciwieństwie do wewnętrznych systemów elektronicznej rezerwacji usług niektórych instytucji, aglomeracyjny CUP w Bolonii nie jest dostarczany bezpośrednio przez ośrodek zdrowia (przychodnię czy szpital). Za obsługę aglomeracyjnej platformy CUP odpowiedzialna jest spółka CUP 2000 S.p.A., której współwłaścicielami są: region Emilia-Romania, miasto Bolonia, prowincja Bolonia oraz ośrodki zdrowia z terenu regionu. CUP 2000 powstała w 1996 r. i jest we Włoszech liderem w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania systemami typu CUP oraz regionalnymi systemami dostępu do opieki zdrowotnej. CUP 2000 zatrudnia obecnie ponad 500 pracowników. Spółka realizuje szereg projektów na terenie Włoch oraz jest uczestnikiem międzynarodowych projektów badawczych w obszarze e-zdrowia.

System CUP w Bolonii rozwijał się w przeciągu swojej historii i realizowany był w ramach kolejnych etapów:
rok 1990, Miejski CUP: uruchomienie stanowisk obsługi z operatorami na terenie miasta Bolonia; to pierwszy miejski CUP uruchomiony w Europie;
 • rok 1996, Miejski CUP: platforma nadal działa jako miejski CUP, ale do uruchomionych już stanowisk obsługi działających na terenie miasta dodane zostają stanowiska w aptekach;
rok 1999, Aglomeracyjny CUP: platforma porzuca swoją „miejską tożsamość” i rozszerza działalność na teren całej prowincji, włączając większość stanowisk obsługi z terenu działania każdego z istniejących ośrodków zdrowia;
rok 2005, Wielokanałowy Aglomeracyjny CUP: obok stanowisk obsługi uruchomionych na terenie miasta oraz w aptekach, uruchomione zostają różnorodne kanały dostępowe takie, jak call center (od 2001 r.), rezerwacja online (z pośrednictwem operatora);
 • lata 2007-2008: uruchomienie następujących funkcji: o CupWeb: bezpośrednia rezerwacja, modyfikacje i anulowanie wizyt online poprzez Internet; o GeoCup: interaktywna mapa umożliwiająca odnalezienie punktów obsługi CUP oraz zdobycie informacji o czasach oczekiwania w punktach obsługi; o Płatności Online oraz Elektroniczne listy oczekiwania.
lata 2009-2010: połączenie pomiędzy CupWeb a siecią SOLE (sieć online zrzeszająca około 4 tysięcy lekarzy rodzinnych i pediatrów dbających o kontynuację opieki nad społecznością 4.3 milionów obywateli) ;
rok 2010, My Cup: integracja CupWeb z siecią społeczną pacjentów.

Wielkość sieci CUP w Bolonii można ocenić na podstawie danych z roku 2008. W roku tym obsłużonych zostało 3.106.000 mieszkańców, a średnio dziennie obsłużono 12 tysięcy zgłoszeń. W ciągu całego roku dokonano rezerwacji ponad 13 milionów świadczeń medycznych. W systemie zarezerwować można było świadczenia spomiędzy 1920 różnorodnych świadczeń oferowanych przez ośrodki zdrowia w regionie.

Dostęp do świadczeń medycznych

Aglomeracyjna platforma CUP umożliwia rezerwację, modyfikację lub anulowanie wizyt dla różnorodnych typów świadczeń medycznych oraz dokonanie opłat za zarezerwowane usługi. Sieć ta otworzyła drogę dostępu do rezerwacji za pośrednictwem dowolnego z istotnych dla poszczególnych mieszkańców stanowisk i kanałów dostępnych w Portalu „Domowego Terminalu”, np. za pośrednictwem call center lub Internetu, dla szerokiej gamy specjalistycznych świadczeń medycznych i badań diagnostycznych oferowanych przez całą sieć szpitali i przychodni na terenie miasta, prowincji oraz regionu. Sieć aglomeracyjna CUP w Bolonii implementuje usługi, które gwarantują wielokanałowy dostęp do świadczeń medycznych dzięki 449 stanowiskom obsługi rozsianym na terenie prowincji, call center oraz sieci CupWeb.

W trakcie rezerwacji dokonywanej przy stanowiskach obsługi, operator CUP lub aptekarz oferuje kompletny obraz dostępnych dla mieszkańca opcji, umożliwiając mu wybór najodpowiedniejszego rozwiązania. W trakcie rezerwacji można aktywować darmową usługę MemoCUP, która umożliwi otrzymanie przypomnienia o umówionej wizycie za pomocą wiadomości SMS. W przypadku rezerwacji poprzez call center opłaty za usługę oraz ewentualnego odbioru dokumentów, użytkownicy muszą udać się do jednego z punktów obsługi, włączając w to te zlokalizowane w aptekach.

Podstawowym celem jest wykorzystanie całego potencjału, jaki daje zastosowanie technik Web 2.0, w celu maksymalnego rozszerzenia zakresu oraz personalizacji usług dostępnych dla mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli w obrębie jednego portalu uzyskać odpowiedź na większość swoich potrzeb związanych z dostępem do świadczeń medycznych, a także będą posiadać możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami usług, wymieniając z nimi informacje w perspektywie, tworząc rzeczywistą sieć społeczną związaną z ochroną zdrowia.

Nowa platforma CUP musi być przy tym oparta na zestawie „reguł”, aby klasyfikować i upraszczać uciążliwości związane z możliwością dokonania rezerwacji. Głównym jej celem jest przeprowadzenie użytkownika przez proces skomplikowanych rezerwacji, formułowanie pytań stawianych przez określone warunki oraz interpretacja odpowiedzi użytkownika. Wraz z utworzeniem regionalnej usługi Płatności Online oraz ewolucją Portalu „Terminalu Domowego”, zostaną dostarczone brakujące elementy, umożliwiające osiągnięcie nowej generacji platformy CUP w Bolonii. W przyszłości celem platformy będzie kontakt z mieszkańcem tuż po wystawieniu skierowania na badanie czy wizytę specjalistyczną w celu zaproponowania miejsca w kolejce oczekujących w czasie rzeczywistym.

Teresa Galleli, CUP 2000 Spa
Michał Kosiedowski, PCSS