Aktualności
2010-07-11
Wysokowydajna telemedycyna
Platforma HIPERMED.
HIPERMED (HIgh PERformance TeleMEDicine platform) to kolejny europejski projekt finansowany w ramach programu Celtic inicjatywy Eureka. Konsorcjum realizujące projekt składa się z instytutow badawczych, uniwersytetów, firm prywatnych i szpitali pochodzących z Hiszpanii, Norwegii, Polski, Szwecji i Turcji. Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe (PCSS) jest jedynym polskim partnerem w konsorcjum.

Celem projektu HIPERMED jest stworzenie otwartej platformy zintegrowanych usług telemedycznych opartej na zestawie aplikacji działających w sieciach IP. Prace w projekcie obejmować będą zarówno dostosowanie i integrację istniejących rozwiązań, jak i stworzenie nowych specjalistycznych usług. Platforma umożliwiać będzie strumieniowanie sygnału wideo pochodzącego z endoskopow i mikroskopów, wraz z możliwością generowania obrazu stereoskopowego, stereoskopowymi strumieniami wideo dających poczucie głębi obrazu oraz dostęp do usługi wideokonferencji wysokiej rozdzielczości (ang. High Definition – HD). Dodatkowo pozwoli ona na wspołdzielenie zdjęć cyfrowych wysokiej rozdzielczości (RTG, NMR, USG itp.) oraz danych z urządzeń pomiarowych i czujnikow.

Platforma wspierać będzie takie aktywności jak zdalne konsultacje, rozproszone podejmowanie decyzji w leczeniu, telenauczanie oraz zdalny nadzor nad rehabilitacją.

Na poziomie sieciowym, zaprojektowane i stworzone zostaną nisko kosztowe usługi wysokiej wydajności. Bazować będą one na otwartym oprogramowaniu, wybranych standardowych rozwiązaniach sprzętowych oraz wirtualnych zasobach sieciowych wspierających komunikację platformy HIPERMED pomiędzy szpitalami, innymi placówkami medycznymi i pacjentami w domach.

Spodziewanym wynikiem projektu jest stymulacja rynku usług telemedycznych, zwiększona wydajność pracy w obszarach medycyny, do ktorych projekt jest adresowany, nowe produkty na rynku oraz zwiększone użycie i wykorzystanie łączy komunikacyjnych. W projekcie tym silnie zaznaczony będzie udział przyszłych użytkownikow końcowych systemu w postaci szpitali z kilku krajow Europy oraz organizacji zaangażowanych w działania „open innovation”.

Najnowsze rozwiązania technologiczne z dziedziny interakcji człowiek-komputer i systemy komunikacyjne, w szczegolności wideokonferencyjne, będą z kolei dostarczane przez placowki badawczo- rozwojowe i uczelnie. Obecność dostawcow sprzętu i operatorów telekomunikacyjnych z doświadczeniem w świadczeniu usług dla sektora medycznego i użytkowników domowych zapewni z kolei należyte wsparcie dla rozwoju projektu z biznesowego punktu widzenia.

Rozpoczęcie prac planowane jest na drugą połowę 2010 roku. Projekt realizowany będzie we współpracy ze szpitalami klinicznymi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. HIPERMED wyznacza kolejny krok w rozwoju systemów telemedycznych tworzonych przy udziale PCSS. Stanowi bezpośrednią kontynuację scenariusza medycznego projektu HDVIPER oraz jest komplementarny z działaniami prowadzonymi w ramach projektu Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny.

Piotr Pawałowski, PCSS