Artykuły
Usługa SCS w sieci PIONIER.
więcej
więcej
Okładka PIONIER Magazine 1 (01)/2008
Pięć lat działalności sieci PIONIER to doskonała okazja do podsumowań, ale i do ambitnych planów. Jednym z nich jest nowe pismo popularno-naukowe, którego pierwszy numer jest właśnie w Państwa rękach. Nowoczesna sieć, jaką jest PIONIER, usługi działające w ramach niej, warte są przybliżenia, opisania, a może po prostu - w pewnym sensie - reklamy tego, co z tak wielkim zapałem i skutecznym rezultatem robią polscy naukowcy.
więcej
2010-03-20
e-Ojciec
prof. Jan Węglarz
Rozmowa z profesorem Janem Węglarzem.
więcej
Sieć naukowa w momencie powstania PIONIERA w 2003 roku

Szerokopasmowo i opty(misty)cznie.

więcej